Woningbouw

In elke woonkern binnen de gemeente Montferland bestaat behoefte aan nieuwe woningen. Daarom heeft de gemeente op een aantal locaties gronden aangekocht ten behoeve van woningbouw.

Aanmelden voor de participatiebijeenkomsten

Graag betrekken wij u bij het opstellen van een plan voor de woningbouw in Zeddam, Beek, Kilder, Didam en Stokkum.
Om uw wensen en ideeën kenbaar te maken nodigen wij u graag uit voor de participatiebijeenkomsten*.

U bent van harte welkom op:

  • 23 augustus 19.00 uur in Zeddam
  • 1 september 19.00 uur in Kilder
  • 5 september 19.00 uur in Didam
  • 8 september 19.00 uur in Stokkum
  • 12 september 19.00 uur in Beek

Ik wil me aanmelden

Woningbouwprojecten

In Didam betreft het een perceel van ruim 5 hectare gelegen tussen de Heeghstraat en de Van Rouwenoortweg. In Zeddam heeft de gemeente tussen de Vinkwijkseweg en de Bornhofweg een perceel agrarische grond van bijna 3 hectare gekocht. In Beek betreft het een perceel van circa 2,5 hectare gelegen tussen de Sint Jansgildestraat en de Arnhemseweg. In Kilder betreft het een perceel van ruim 2 hectare gelegen tussen de Rozenpas en de Doetinchemseweg. In Stokkum worden de voormalige voetbalvelden ontwikkeld.

Vanaf het tweede kwartaal in 2022 stellen de gemeente en een stedenbouwkundig bureau een ontwikkelkader op voor deze locaties. Met dit kader als randvoorwaarden worden per locatie omwonenden en belangstellenden uitgenodigd. U kunt u via bovenstaande knop aanmelden voor de bijeenkomsten.

We gaan met elkaar in gesprek over de wensen en zorgen. Gezamenlijk stellen we uitgangspunten op voor de ontwikkeling van woningbouw. In dit participatieproces werken we in gezamenlijkheid toe naar een plan voor het gebied.

Na de participatie, maar voordat er gebouwd kan worden moet er nog een bestemmingsplan (of na wetswijziging een omgevingsplan) worden vastgesteld. Het is reëel te verwachten dat dit niet voor eind 2023 het geval kan zijn.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Nee, op dit moment niet. De gemeente ontwikkelt eerst een plan en doorloopt vervolgens de ruimtelijke procedure. Als het plan daarna gereed is voor uitgifte van de kavels, plaatst de gemeente een advertentie in de krant en informeren wij u via deze website. Vanaf dat moment kunt u reageren.

Behalve de locatie en de keuze voor woningbouw heeft de gemeente nog niks besloten. In het participatieproces kunt u dus vrij mee praten en denken over hoe de locatie er uit moet komen te zien. Vanzelfsprekend zijn er wel kaders op het gebied van financiën, wettelijke verplichtingen, etc.

Dat is nog niet bekend. U kunt via de inventarisatie woningbouwbehoefte laten weten wat uw wensen zijn. En in het participatieproces komen we gezamenlijk tot de invulling van het gebied.

Omwonenden, geïnteresseerden en belangenorganisaties worden hiervoor uitgenodigd via een brief en een bericht in de krant. Wij kunnen op dit moment nog niet aangeven wanneer dit zal zijn.

Inventarisatie woningbouw

Graag inventariseren wij de wensen van onze inwoners op het gebied van woningbouw. Dit doen wij om per kern een goed beeld van de woningbehoefte te krijgen.

Wij stellen het zeer op prijs als u onderstaande enquête wilt invullen.

Enquête invullen

Let op! Dit is een inventarisatieformulier en geen inschrijfformulier.

Woningbouwkavelkaart

De gemeentelijke woningbouwkavels zijn opgenomen op onderstaande kaart/luchtfoto via pins. U kunt de kaart volledig weergeven en inzoomen tot kavelniveau. Door te klikken op het nummer van de getoonde kavel ziet u o.a. de status en de prijs van de kavel. Meer informatie kunt via het mailadres in de pop-up opvragen.  

Bekijk onze interactieve kaart

Woningbouwkavelkaart

Vragen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar de projectleider.

Voor Stokkum en Zeddam: t.boersma@montferland.info

Voor Beek: b.rademaker@montferland.info

Voor Kilder: m.filart@montferland.info

Voor Didam: l.meuleman@montferland.info

*De servicevoorwaarden die u moet accepteren voor het gebruik van de tool zijn niet van toepassing op de gemeente Montferland.