WOZ en onroerendezaakbelasting (OZB)

Nieuwsberichten

Geen resultaten gevonden.

WOZ-waarde

 • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ);
 • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt de waarde peildatum genoemd;
 • Gebouwen die in aanbouw zijn moet ook gewaardeerd worden.
 • De waarderingskamer bewaakt de kwaliteit van de WOZ uitvoering bij gemeenten, wilt u weten hoe een WOZ waarde tot stand komt, ga dan naar de website van de waarderingskamer.

Online inzien van uw taxatieverslag WOZ

De WOZ-waarde staat op de aanslag gemeentelijke belastingen die u elk jaar krijgt. Wilt u controleren hoe de waarde bepaald is? Staat uw naam op het aanslagbiljet onroerendezaakbelasting? Dan kunt u het taxatieverslag online opvragen in het WOZ-loket door met uw DigiD in te loggen.

U ontvangt binnenkort de WOZ-waarde voor het belastingjaar 2024. Bekijk onderstaande video voor meer informatie over uw WOZ-waarde. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via t. (0316) 291 391 (keuze 4 belastingen/WOZ, daarna keuze 1 WOZ) en via belasting@montferland.info. We beantwoorden uw vragen graag. 

WOZ-waarde Montferland

Reageren/Bezwaar maken

Het is verstandig even contact met ons op te nemen voordat u bezwaar maakt. Ook is het mogelijk om vooraf een afspraak te maken. Tenslotte kunnen wij u ook advies geven. Dit voorkomt onnodige bezwaarschriften. Als er na het gesprek nog vragen zijn is het mogelijk zelf de taxateur te spreken. Het gesprek kan telefonisch of in het gemeentehuis plaatsvinden. U kunt ook een e-mail sturen naar: belasting@montferland.info. Wij streven er naar uw vragen binnen 2 werkdagen te beantwoorden. U kunt ons ook bellen. Telefoonnummer: (0316) 291 391 (keuze belastingen/WOZ)

Soms schakelen burgers/bedrijven zelf een deskundige in. Het is verstandig van te voren te vragen wat de kosten voor u en voor de gemeente zijn. Er zijn bedrijven die werken op no-cure-no-pay basis. Dit lijkt voor u gratis, maar de gemeente moet de kosten vergoeden bij toekenning van een bezwaar. Indirect werkt dit dus kostenverhogend. Bij twijfel is het verstandig om even naar de gemeente te bellen voor advies.

Schriftelijk reageren/bezwaar maken

U kunt zelf uw reactie/bezwaarschrift schrijven. Belangrijk is het volgende vermeld in uw brief:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Datum wanneer de brief is geschreven;
 • Handtekening;
 • Waarom u bezwaar maakt;
 • Telefoonnummer en e-mailadres (als u die heeft).

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Montferland
Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Online reageren/bezwaar maken

U vindt het reactieformulier op de pagina 'WOZ-loket'. Ook kunt u gebruik maken van het vooringevulde reactieformulier. Log daarvoor eerst in met uw DigiD.

Ook kunt u ons bellen, t. (0316) 291 391. Dan sturen wij u een reactieformulier toe en als u wilt, kunt u ook meteen een afspraak maken voor een gesprek.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Heeft u een eigen woning, bedrijfspand of grond in uw bezit? Of gebruikt u een bedrijfspand zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Montferland. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of bedrijfsruimte en van het OZB-tarief. Bekijk uw aanslag via het WOZ-loket (klik op WOZ-loket rechts op de pagina) en log in met uw DigiD. 

Tarieven

 • Voor de eigenaar van een woning 0,1190% van de WOZ-waarde
 • Voor de eigenaar van een niet-woning 0,2548% van de WOZ-waarde
 • Voor de gebruiker van een niet-woning 0,2054% van de WOZ-waarde

Het OZB bedrag wordt op hele euro’s naar beneden afgerond. Bijvoorbeeld: De vastgestelde waarde van een woning is € 200.000,-. De eigenaar is verschuldigd: 0,1190% van € 200.000,- = € 238,00.

Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u in februari een OZB-aanslag. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris het eigenarendeel van de OZB-aanslag meestal met de koper.

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen kunt u bellen met het cluster Belastingen, via telefoonnummer (0316) 291 391 (keuze 4 en daarna keuze 2).

Telefonische bereikbaarheid van het cluster Belastingen/WOZ: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.