Zelf asbest verwijderen? Voorkom hoge boetes

Veel mensen hebben momenteel plannen om te gaan klussen, slopen of verbouwen. U misschien ook wel. De zolder isoleren bijvoorbeeld, of het dak van uw schuur vervangen. Of u wilt asbest gaan verwijderen. Het is belangrijk dat u eerst de volgende informatie leest voordat u aan de slag gaat.

Onderzoek doen naar asbest

Is uw woning gebouwd vóór 1994? Misschien zit er dan asbest in uw huis. Asbestvezels zijn gevaarlijk voor uw gezondheid als ze loskomen en worden ingeademd. Daarom moet u uitzoeken of er asbestrisico’s zijn voordat u gaat klussen, slopen of verbouwen. U schakelt hiervoor een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf in. Na hun asbestonderzoek krijgt u een inventarisatierapport. Daarin staat of de situatie veilig of onveilig is en welke veiligheidsmaatregelen u moet nemen.

Als particulier asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Als particulier mag u maximaal 35 m2 aan asbesthoudend materiaal zelf weghalen. Dit is aan strenge regels gebonden en geldt alleen als het gaat om het verwijderen van:

  • geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende (dak)platen
  • asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking

In alle andere gevallen mag u zelf nooit asbest verwijderen. U moet dit dan overlaten aan een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf

Aandachtspunten als u zelf asbest verwijdert

  • Voldoet u aan een van de bovenstaande uitzonderingen en gaat u het asbest zelf verwijderen? Dan hoeft u geen inventarisatierapport te laten opstellen. Wel moet u altijd een melding doen. Dat kan via www.montferland.info/asbest-verwijderen. Wordt de melding geaccepteerd? Dan mag het asbest daarna worden verwijderd;
  • Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in ander materiaal, zoals (dak)platen. Beginnen de platen af te brokkelen? Dan zijn ze niet meer hechtgebonden. U mag de platen dan niet zelf verwijderen;
  • U moet het hele oppervlak in één keer verwijderen en mag dit niet over meerdere keren verdelen. Ook mag u niet in het oppervlak zagen, breken, boren of vouwen;
  • Deze regels gelden alleen voor particulieren. Gebruikt u in uw huis een ruimte voor uw bedrijf, bijvoorbeeld een schoonheidssalon? Die ruimte valt niet onder deze regel voor particulieren; u mag het asbest dan niet zelf verwijderen;
  • Let goed op uw eigen gezondheid en veiligheid als u zelf asbest verwijdert;
  • Twijfelt u over de veiligheid? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen de situatie met u bespreken om te beoordelen of het verantwoord is om zelf het materiaal te verwijderen.

Hoge boetes

Het overtreden van deze regelgeving is strafbaar. U kunt een hoge boete krijgen als u zelf asbest gaat verwijderen, terwijl dit niet is toegestaan. Het bedrag kan oplopen tot duizenden euro’s.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over het veilig verwijderen van asbest? Op de website van Milieu Centraal en op de website van InfoMil vindt u veel informatie: artikelen, instructiefilmpjes en infographics. Op www.ascert.nl kunt u gecertificeerde asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven bij u in de buurt opzoeken.

Verder kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Achterhoek. Dat kan telefonisch via (06) 10 57 80 53 of per e-mail via info@odachterhoek.nl.