Zonnepark en zendmast

Digitale inwonersbijeenkomst Braamt, 10 mei 2021

Veelgestelde vragen en antwoorden

In verband met de zoekcirkels van de providers is de positie van de huidige mast aangehouden. De locatiebepaling is namelijk mede afhankelijk van het dekkingsgebied van de providers (in dit geval KPN). Bovendien staat de mast niet vol in het zicht. De mast komt vlak naast de bomenrij bij een grote Eik langs de provinciale weg te staan.

Het uitgangspunt is dat het terrein voor het zonnepark wordt leeggehaald. In overleg met de werkgroep uit Braamt zal naar een andere plek worden gezocht. Zodra dat bekend is, kunt u dat hier lezen.

Nee, het betreft een permanente mast ter vervanging van de huidige mast.

Nee, de vluchtgang wordt niet verhard, maar wordt wel vrijgemaakt van obstakels (zoals struiken en bomen).

Ja, de groenstrook en de vluchtgang worden de komende 15 jaar onderhouden.

Buiten het feit dat dergelijke masten niet in Nederland worden gemaakt, zijn ze technisch niet van dien aard dat ze meerdere antennes kunnen herbergen. Daarnaast zijn ze te duur, waardoor ze in Nederland niet worden toegepast.

Ja, de huuropbrengsten voor de komende 15 jaar van de mast komen ten goede van het dorpsplan Braamt. De opbrengsten worden gebruikt om de sanering en herinrichting van het sportterrein naar het tijdelijke zonnepark mogelijk te
maken.