Adviezen Sociale Raad Montferland

Adviezen Sociale Raad Montferland 2021, 2022 en 2023
Datum Onderwerp
22 december 2022 Ongevraagd advies: De Sociale Raad Montferland adviseert de gemeente Montferland actief mee te doen aan/te participeren in het private initiatief om te komen tot een zgn. ‘Financieringsfonds Energiearmoede’.
16 oktober 2022 De Sociale Raad geeft een positief advies omtrent de beleidsnotitie Energiearmoede met enige opmerkingen/aanvullingen. Vanuit de SRM is er veel waardering voor de aanpak van dit thema vanuit de gemeente.
22 augustus 2022 Ongevraagd advies inzake opvang en huisvesting (oorlogs)vluchtelingen/asielzoekers en statushouders.
4 april 2022 Tussenadvies Sociale Raad Montferland toekomst wonen en zorg in Montferland.

31 mei 2021

De Sociale Raad heeft een reactie gegeven op het Herstelplan Corona.