Adviezen Sociale Raad Montferland

Adviezen Sociale Raad Montferland 2021 & 2022
Datum Onderwerp
22 augustus 2022 Ongevraagd advies inzake opvang en huisvesting (oorlogs)vluchtelingen/asielzoekers en statushouders.

31 mei 2021

De Sociale Raad heeft een reactie gegeven op het Herstelplan Corona.