Sociale Raad

De Sociale Raad Montferland (SRM) adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het sociaal domein.

De SRM adviseert over de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo. Denk hierbij aan thema's zoals armoede, ouderen, vergrijzing, jongeren, schulden, eenzaamheid, etc. 

Leden van de SRM zijn dé schakel tussen inwoners en de gemeente en hebben een adviserende rol naar het college. Het volgen, monitoren of controleren of de gemeente het beleid zoals besloten uitvoert, valt niet onder de werkzaamheden. 

Een belangrijke bijdrage die de SRM levert is het ophalen van signalen binnen het sociale domein bij inwoners van de gemeente en deze inzetten voor het verbeteren van beleid en uitvoering. De Sociale Raad vergadert 1 keer per maand (met uitzondering van juli en augustus) in het Albertusgebouw aan de Raadhuisstraat 3 in Didam.

Samenstelling

In de maand april hebben 7 leden afscheid genomen van de SRM.

afscheid sociale raad montferland, april 2022

In mei zullen 6 nieuwe leden tezamen met de voorzitter en 3 herbenoemde leden de SRM vormen.