Afkoppelsubsidie

U komt voor subsidie in aanmerking als u regenwater van uw eigen dak op uw eigen terrein vasthoud en/of laat infiltreren. Wanneer u gaat afkoppelen moet u ervoor zorgen dat bij hevige regenbuien voldoende regenwater in uw eigen tuin (tijdelijk) kan worden opgevangen. Door het water eerst op te vangen krijgt het voldoende tijd om in de bodem te infiltreren. Als er geen wateropvang is zal bij hoosbuien het regenwater afstromen naar de stoep of de straat, naar het terrein van de buren of naar uw woning, schuur of garage. Dat willen we voorkomen.

Het opvangen van regenwater kan op meerdere manieren. Enkele voorbeelden:

 • in een vijver
 • in een verlaging van uw gazon
 • ondergronds in infiltratiekratten of grindkoffers

Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden, op de website van Stichting Rioned vindt u meer en aanvullende informatie.

Decoratieve afbeelding

Hoe groot moet u de waterberging maken?

In Montferland rekenen we met de vuistregel dat u per 1 m2 dakoppervlak 20 liter water moet kunnen bergen (opvangen).

Rekenvoorbeeld:

 • Stel: het dak aan de achterkant van uw woning heeft een afmeting van 8 x 5 meter = 40 m2.
 • Voor 40 m2 moet 800 liter water opgevangen kunnen worden (40 m2 x 20 liter).
 • Stel: u wilt dit water opvangen in infiltratiekratten met een afmeting van 1 m. x 0.5 m. x 0.4 m. (Lengte x Breedte x Hoogte). Dan kunt u 200 liter per krat opvangen. U heeft dan dus 4 van deze kratten nodig in uw tuin.
 • Stel: u wilt dit water opvangen in een verlaging van uw gazon. Dan kunt u hiervoor een verlaging van ongeveer 13 centimeter diep maken met een lengte x breedte van 2 x 3 meter.

(0,13 x 2 x 3 = 0,8 m3 = 800 liter).

Alleen een regenton is niet voldoende

Voor het geval u overweegt af te koppelen met regentonnen volgt hieronder nog wat aanvullende informatie.

Onze ervaring is dat een regenton met een leegloopleiding of overloopleiding niet voldoende is om regenwater te bergen. In de praktijk is een regenton vaak vol. Ook bij een regenton moet dus een voorziening in de tuin worden aangelegd voor de overloopleiding van de regenton.

Onderzoek eerst of het mogelijk is om af te koppelen

Voordat u enthousiast overgaat tot afkoppelen is het verstandig te onderzoeken of uw situatie zich leent voor afkoppelen en welke methoden geschikt zijn. Zo voorkomt u problemen zoals wateroverlast in gebieden met een hoge grondwaterstand of een slecht doorlatende grond

De subsidieregels

De subsidie kan alleen worden verstrekt aan particulieren en rechtspersonen, voor zover het gaat om bestaand schoon dakoppervlak, groter dan 25 m2, dat is aangesloten op gemengde riolering.

De hoogte van de subsidie is als volgt:

 • bij afkoppeling van het dakoppervlak van alleen de voor- of achterzijde van de woning bedraagt de subsidie € 250,-;
 • bij afkoppeling van het totale dakoppervlak van de voor- en achterzijde van de woning bedraagt de subsidie € 500,- per adres.

De subsidieaanvraag kan worden geweigerd als:

 1. naar het oordeel van burgemeester en wethouders hemelwater dat afstroomt van afgekoppeld verhard oppervlak niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem, of kan worden afgevoerd naar een hiervoor geschikte voorziening;
 2. het subsidiebudget bereikt is;
 3. als het af te koppelen oppervlak kleiner is dan 25m2;
 4. als een andere instelling voor het afkoppelen al subsidie heeft verstrekt en/of investeringsaftrek is toegepast tot een bedrag dat minstens gelijk is aan de maximale bijdrage;
 5. het afkoppelen anderszins vanuit milieuhygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is.
 6. ten tijde van de beslissing al met het afkoppelen is gestart;
 7. het afkoppelen overlast veroorzaakt.

Het aanvraagformulier

Formulier invullen

Nadat u het formulier heeft verstuurd beoordelen wij of u in aanmerking komt voor subsidie. Daarover ontvangt u van ons een brief. Daarna kunt u starten met de uitvoering.