Nieuwe burgemeester

In mei 2025 eindigt de benoemingstermijn van onze waarnemend burgemeester Harry de Vries. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe burgemeester. 

Hiervoor moeten een aantal stappen worden doorlopen die hieronder worden beschreven.

Tijdlijn nieuwe burgemeester

Actief
Actief

1. Meedenken over de profielschets: 27 juni 2024 tot 5 augustus 2024

Het vinden van een geschikte kandidaat begint bij een profielschets. In de profielschets staat wat de gemeente van een nieuwe burgemeester verwacht. En wat de nieuwe burgemeester van de gemeente kan verwachten. Inwoners, de ambtelijke organisatie, ondernemers, de gemeenteraad, het college en de brandweer en politie kunnen ons laten weten welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Daarom vragen we u om mee te denken en de vragenlijst in te vullen.

2. Resultaten profielschets nieuwe burgemeester: augustus en september 2024

De resultaten van de vragenlijsten worden verwerkt en meegenomen in de beschrijving van de profielschets.

3. Vaststellen profielschets: 31 oktober 2024

Op 31 oktober stelt de gemeenteraad de profielschets vast. De commissaris van de Koning neemt de schets tijdens deze extra raadsvergadering in ontvangst en bespreekt hem dan ook met de raad. Deze raadsvergadering is live te volgen via www.montferland.info/gemeenteraad.

4. Openstellen vacature burgemeester

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open. Dit doet hij op advies van de commissaris van de Koning. De vacature staat naar verwachting open vanaf 4 november 2024.

5. Sluitingstermijn vacature burgemeester

Geïnteresseerde kandidaten kunnen reageren tot en met 25 november 2024.

6. Sollicitatieprocedure

De commissaris van de Koning maakt een selectie van geschikte kandidaten. Hij draagt deze voor aan de vertrouwenscommissie. Omdat het om een sollicitatieprocedure gaat ligt vanaf de vaststelling van de profielschets geheimhouding op de procedure. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten en brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad.

7. Bekendmaking nieuwe burgemeester: maart 2025

In een besloten raadsvergadering besluit de gemeenteraad welke kandidaat onze nieuwe burgemeester wordt.

8. Installatie nieuwe burgemeester: 22 mei 2025

De nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd.

We gingen op pad om te ontdekken wat onze inwoners belangrijk vinden. Bekijk hier de video:

Wij zoeken een nieuwe burgemeester

Meedenken over de profielschets

Wij vinden uw mening belangrijk! De vertrouwenscommissie (een commissie van de gemeenteraad) bereidt de benoeming van de nieuwe burgemeester voor. Zij hebben een vragenlijst opgesteld zodat ook u uw wensen en ideeën voor een nieuwe burgemeester kunt doorgeven. Laat ons weten wat u belangrijke eigenschappen vindt voor de nieuwe burgemeester. Welke vraag moeten wij stellen tijdens een sollicitatiegesprek?

We horen het graag van u.

Vul de vragenlijst in

Invullen kan tot en met 4 augustus. Invullen kost ongeveer 5 minuten. Onder de deelnemers aan dit onderzoek wordt 2x een dag meelopen met de nieuwe burgemeester verloot! 

Het is ook mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen. Dit kan in het gemeentehuis in Didam, in Gouden Handen in ’s-Heerenberg, aan de balie van de gemeentewerf in Loerbeek, bij de bibliotheken in ’s-Heerenberg en Didam, bij het Albertusgebouw in Didam, bij het Barghse Huus in ’s-Heerenberg en bij Trefpunt de Bongerd in ‘s-Heerenberg.