Asbest

Algemeen

Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Daarom gelden strenge regels voor het omgaan met asbest. Bij bouw, verbouw en sloop moeten maatregelen worden genomen om de verspreiding van asbestdeeltjes tegen te gaan. Bij brand en incidenten gelden voorschriften die ervoor moeten zorgen dat de gezondheid van omwonenden niet in gevaar komt.

Hoe het werkt

Asbest in de Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet zijn veel bepalingen van plaats veranderd. Inhoudelijk is er nauwelijks iets aangepast.

De regels voor bouwen en slopen staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).  Vanuit het Asbestverwijderingsbesluit zijn de regels over verwijdering van asbest uit gebouwen toegevoegd aan het Bbl. Het asbestverwijderingsbesluit bevat nog wel de regels voor:

  • verwijdering van asbest uit asbesthoudende objecten
  • verwijdering van asbest na incidenten
  • het afvoeren van verwijderd asbest
  • beheer van het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS)

Voor bedrijven en milieustraten staan de regels voor de opslag van asbest in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Meer informatie over deze besluiten vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.

Tips

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u een kijkje nemen op de website van Informatiepunt Leefomgeving. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u op de website van Ascert.