Asbest verwijderen, melding

Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet u zich houden aan strenge regels als u asbest wilt verwijderen.

Hoe het werkt

Als u asbest gaat verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Ook wanneer u vergunningvrij mag (ver)bouwen. Dit doet u door op bovenstaande knop 'Nu een melding maken' te klikken. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven doen de melding met eHerkenning.

Bent u niet de eigenaar maar de huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u de asbest gaat verwijderen. In de volgende gevallen doet u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

  • U verwijdert als particulier geschroefde platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn (geen dakleien). Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 verwijderen per perceel;
  • U verwijdert als particulier vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. U mag maximaal 35 m2 per perceel verwijderen.

Na de sloopmelding

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van de door u gedane melding. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Is uw melding niet compleet? Dan ontvangt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.

Voor meer vragen en antwoorden kunt u terecht bij het Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat.

Start en einde werkzaamheden

U meldt minimaal twee werkdagen van te voren aan de gemeente dat u gaat starten met het verwijderen van asbest. Dit kan vier weken na de door u gedane sloopmelding.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Geef dit dan op de eerste werkdag na de werkzaamheden aan ons door.

Hoe lang het duurt

U kunt vier weken na het doen van de sloopmelding beginnen met het verwijderen van asbest. Als u een melding hebt gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden, kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop.

Als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet volledig is, mag u nog niet beginnen. U moet eerst een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Wat u nodig hebt

Gegevens bij de melding

  • Naam en adres eigenaar van het gebouw dat asbest bevat;
  • Naam en adres uitvoerder van de werkzaamheden;
  • Adres, kadastraal nummer en soort gebouw;
  • De data en tijdstippen waarop u gaat slope;
  • Hoe u gaat slopen;
  • Gegevens over de afvalstoffen en hoe u deze gaat afvoeren.

Asbestinventarisatierapport

U moet een asbestinventarisatierapport meesturen als u:

  • Meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal verwijdert;
  • Asbest verwijdert uit een gebouw dat gebouwd is vóór 1994.

Dit rapport moet worden opgesteld door een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf.

Tips

Als u niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kunt u een kijkje nemen op de website van Asbestwegwijzer. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u bij Ascert.