Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’.

De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

 • Uw kind jonger dan 21 jaar;
 • Uw (ex-)echtgenoot/echtgenote;
 • Uw (ex-)geregistreerd partner.

Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

Geen bezwaar mogelijk

Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Als u bericht krijgt van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen, dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken.

De gemeente kan de bijstand op u verhalen zolang u een onderhoudsplicht hebt. In het algemeen vervalt dit recht van de gemeente na 5 jaar.

Benodigde informatie

U moet de gemeente alle informatie geven die nodig is om te bepalen hoeveel u moet betalen. Dit kan zijn:

 • Een echtscheidingsbeschikking;
 • Een alimentatiebeschikking;
 • Een bewijs van schenking;
 • Een bewijs van erfenis;
 • Bewijsstukken van inkomen, vermogen of schulden van uw ex-partner.

Wanneer terugbetalen

De gemeente kan u verplichten bijstand terug te betalen in de volgende situaties:

 • U hebt kinderen jonger dan 21 jaar en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud;
 • U leeft gescheiden van uw echtgenoot/echtgenote/geregistreerd partner en u betaalt niet of onvoldoende mee aan de kosten van levensonderhoud;
 • U bent officieel gescheiden en u betaalt te weinig alimentatie of helemaal niet;
 • U hebt een schenking gekregen van iemand die bijstand krijgt;
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die teveel bijstand kreeg;
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die onterecht bijstand kreeg;
 • U hebt een erfenis gekregen van iemand die bijstand als lening kreeg.