Bijzondere bijstand

Algemeen

Voor sommige kosten kunt u aan de gemeente een bijdrage vragen. Het gaat om kosten die noodzakelijk zijn en waarvoor u door bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen sparen. Deze bijdrage heet bijzondere bijstand.

Goed om te weten

Wanneer kan ik bijzondere bijstand krijgen?

U kunt bijzondere bijstand krijgen wanneer:

  • U een laag inkomen en weinig vermogen heeft;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt noodzakelijk zijn;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt bijzonder zijn. U krijgt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor kosten zoals boodschappen of huur;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt niet op een andere manier aan u kunnen worden vergoed, bijvoorbeeld een (aanvullende) verzekering;
  • De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt zijn gemaakt in Nederland;
  • U woont in de gemeente Montferland.

U moet de bijzondere bijstand op tijd aanvragen, u kunt geen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die u meer dan één maand geleden gemaakt heeft.

Zorgkosten

U krijgt in principe geen bijzondere bijstand voor medische kosten. In ieder geval niet voor kosten die niet noodzakelijk zijn en die door een aanvullende verzekering worden vergoed. Voor sommige medische kosten of eigen bijdragen voor zorg is wel bijzondere bijstand mogelijk. Het beste kunt u voordat u een aanvraag indient even contact opnemen met het cluster Werk & Inkomen. 

Inkomen en vermogen

Als u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient, dan kijkt de gemeente eerst of er sprake is van bijzondere en noodzakelijke kosten. Als dit het geval is dan kijken we naar uw inkomen en uw vermogen.  Als uw inkomen lager is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen is niet groter dan de geldende vermogensnorm voor algemene bijstand, dan komt u in aanmerking voor de maximale vergoeding van uw kosten. Hoe hoger uw inkomen en vermogen is, hoe lager het bedrag is dat u krijgt. De berekening die de gemeente hiervoor maakt heet draagkrachtberekening. Kunt u de kosten zelf betalen? Dan krijg u geen bijzondere bijstand.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Cluster Werk en Inkomen, telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur op telefoonnummer (0316) 291 391 (optie 1) of via gemeente@montferland.info.