Hulp bij een laag inkomen

Als u langere tijd een laag inkomen heeft, dan kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Montferland kan u een steuntje in de rug geven. Als u extra kosten moet maken, kunt u daarvoor misschien bijzondere bijstand krijgen. Bovendien kunnen Montferlanders met een laag inkomen zich via de gemeente voordeliger verzekeren tegen ziektekosten.