Biodiversiteit

De gemeente Montferland wil de biodiversiteit in de gemeente versterken. Het gaat namelijk niet goed met de biodiversiteit. Er zijn steeds minder geschikte plekken voor planten en dieren. Om daar wat aan te doen stellen we een biodiversiteitsplan op.

Lees het biodiversiteitsplan

In dit plan beschrijven we met welke maatregelen we de biodiversiteit willen helpen. Ook u kunt een steentje bijdrage voor meer biodiversiteit.

Om een beeld te krijgen van de biodiversiteit in de gemeente is via Arcgis een zogeheten biomorfologische kaart te raadplegen. Door een deelgebied aan te klikken krijgt u een factsheet met informatie over dat gebied, waargenomen soorten, kansen en knelpunten.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook helpen de biodiversiteit te verbeteren, gewoon in de omgeving waar u woont. Door bijvoorbeeld stenen in uw tuin te vervangen door planten waar bijen op afkomen. Op de website van Nederland zoemt vindt u meer informatie en praktische tips. Een ander voorbeeld is in de winter een hoop blad te laten liggen waar allerlei beestjes onder kunnen kruipen.

Subsidie aanvragen voor een initiatief

Samen met de provincie Gelderland biedt de gemeente Montferland subsidie voor versterking van het landschap en biodiversiteit. U moet dan denken aan het aanleggen en herstel van landschapselementen. Meer informatie vindt u op onze pagina 'Landschap, subsidie'.