Boomonderhoud

Bomen zijn waardevol voor een stedelijke omgeving. Ze zorgen voor verkoeling op warme dagen, verfraaiing van het straatbeeld en zuivert de lucht. Echter, ondanks deze voordelen, geven bomen ook overlast. De meeste overlast wordt veroorzaakt door de boomeigenschappen zelf. Zo veroorzaken ze schaduw, laten ze blad, vruchten en bloesem vallen, nemen ze water op uit tuinen etc. Deze overlast heeft tot gevolg dat wij vaak verzoeken ontvangen voor het kappen van bomen. Hierbij hanteren we het volgende uitgangspunt: “De eigenschap van een boom is geen reden tot kap”

Montferland telt ca. 20.000 bomen die met een onderhoudsfrequentie van ca. 3 jaar worden onderhouden. Hiervoor is de gemeente opgedeeld in onderhoudszones. Het boomonderhoud is met name gericht op behoud van de boom en het waarborgen van de veiligheid.

De buitendienst van de gemeente voert het onderhoud van de bomen uit, probeert verzoeken en meldingen op te lossen. Naast het uitvoeren van onderhoud worden de bomen ook gecontroleerd op veiligheid. Hiervoor worden alle gemeentelijke bomen gecontroleerd en wordt per boom onderzocht of deze gezond is en welke werkzaamheden aan de boom verricht dienen te worden.

Zowel het onderhoud als deze controles voeren we uit om zorg te dragen voor een veilige leefomgeving in zo min mogelijk overlast.

Afbeelding snoeien

Snoeien.jpg