Openbare Ruimte

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan wegen, pleinen, parken, openbaar groen en speelplaatsen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte die in haar eigendom is.

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente via de pagina 'Ik wil iets melden'.