Openbare Ruimte

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan wegen, pleinen, parken, openbaar groen en speelplaatsen. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte die in haar eigendom is.

Sinds 2017 werkt de gemeente Montferland 'beeldgericht'. Meer informatie over beeldgericht werken en de manier van onderhouden vindt u in de documenten 'Handboek beeldgericht werken' en in het 'schaalbalkboekje'.

Het is belangrijk dat de openbare ruimte veilig en netjes blijft en door op deze wijze te werken kan dit bereikt worden. 

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente via de pagina 'Ik wil iets melden'.