Bouwplannen en bouwtekeningen bekijken

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen bekijken.

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouwing inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouwing, plus een situatieschets. Wilt u deze gegevens bekijken? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in het Montferland Journaal (gemeentepagina) en op de pagina 'bekendmakingen'. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.