De Omgevingswet in Montferland

Algemeen

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. De Omgevingswet gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt. Dit noemen we de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet zijn de regels voor ruimtelijke ontwikkeling(en) duidelijker gemaakt.

Algemene informatie

Ook is de verantwoordelijkheid verschoven voor het maken van regels voor de fysieke leefomgeving van het Rijk naar de gemeente. Deze regels gaan bijvoorbeeld over waar u mag bouwen, waar u een bedrijf kunt starten maar ook waar natuur beschermd moet worden. 

Met de invoering van de Omgevingswet staan 4 doelen centraal:

  1. Snellere en betere besluitvorming
  2. Ruimte voor maatwerk
  3. De leefomgeving centraal
  4. De wetgeving is inzichtelijk en op elkaar afgestemd

Onder de Omgevingswet heeft de overheid een aantal nieuwe instrumenten om beleid te schrijven en uit te voeren: 

  • De Omgevingsvisie
  • Het Omgevingsplan
  • Door het afgeven van omgevingsvergunningen

Animatie Omgevingswet

De Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie beschrijft de gemeente Montferland haar doelen, ambities en wensen voor de toekomst. 

Het Omgevingsplan

Alle regels over de fysieke leefomgeving in één Omgevingsplan

De doelen, ambities en wensen die zijn opgesteld in de Omgevingsvisie worden in het Omgevingsplan vertaald naar regels en randvoorwaarden. Dit kunnen regels zijn waar u bijvoorbeeld een woning mag bouwen of een bedrijf mag vestigen. In het Omgevingsplan staan straks alle regels voor de fysieke leefomgeving en de ontwikkeling en bescherming daarvan. 

Het Omgevingsloket

Omgevingsvergunningen aanvragen via het Omgevingsloket

Via de landelijke centrale website, het digitale Omgevingsloket, vindt u alle informatie over de regels over de fysieke leefomgeving. U kunt in het Omgevingsloket bijvoorbeeld zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Het nieuwe Omgevingsloket kent drie onderdelen:

  1. Vergunningencheck: u kunt hier kijken of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen voor uw project. 
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie in de gemeente Montferland, bijvoorbeeld in uw directe buurt.

Omgevingsloket bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven zijn vijf instructievideo's ontwikkeld. De serie van vijf video’s legt u de basis uit van het Omgevingsloket.

Bekijk de instructievideo's

Vooroverleg

Heeft u te maken met een complexe aanvraag of is het niet duidelijk of uw plan een kans van slagen heeft? Dan is het verstandig om voorafgaand aan een omgevingsvergunningaanvraag een vooroverleg in te dienen. 

Het vooroverleg dient u in via een formulier op onze website, het is geen gesprek. en het moet gaan om een concreet en uitgewerkt plan Een afspraak voor een oriënterend gesprek kunt u ook maken via onze website.

U bent niet verplicht om een vooroverleg in te dienen. Toch kan het voor veel duidelijkheid zorgen, voordat u grote kosten gaat maken. Op basis van de door u ingevulde en bijgevoegde gegevens zullen wij uw plan beoordelen. Naar aanleiding van uw verzoek wordt gekeken of een omgevingsvergunning nodig is en/of het plan kans van slagen heeft. Het vooroverleg is eigenlijk een indicatie over de haalbaarheid van uw plan. Het vooroverleg wordt afgerond door middel van een eindbrief waarin de uitkomsten van onze beoordeling zijn verwerkt. Aan het behandelen van een vooroverleg zijn mogelijk kosten verbonden, dit noemen we leges. In de legesverordening en het aanvraagformulier is aangegeven voor welke onderdelen leges in rekening worden gebracht.

Participatie

Betrek uw buren en de omgeving

De Omgevingswet onderstreept het belang van participatie. Als een initiatiefnemer, ontwikkelaar of de gemeente plannen maakt, dan moeten belanghebbenden – vaak bewoners – daarbij betrokken worden.

Wanneer u zelf een plan wilt gaan uitvoeren is het handig om voorafgaand de omgeving hiervan op de hoogte te brengen. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is de aanvrager verplicht aan te geven of participatie heeft plaatsgevonden en wat het resultaat hiervan is. Het uitvoeren van participatie is niet verplicht volgens de wet wanneer de activiteit past binnen de regels van het Omgevingsplan. 

Hoe participatie precies in zijn werk gaat, staat in het Participatiekader dat op 3 februari 2022 werd vastgesteld door de gemeenteraad.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari jl. is ook gestart met de stapsgewijze inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. De gemeente is dus niet meer verantwoordelijk voor de toezicht en controle van het bouwwerk. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases. U kunt dit nagaan via het Omgevingsloket.

De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Dit gebeurt op de bouwplaats zelf, tijdens het bouwproces. 

Wanneer heeft u een kwaliteitsborger nodig? Deze heeft u bijvoorbeeld nodig als u een nieuw huis gaat bouwen of een bedrijfspand wilt realiseren. 

Zoekt u een kwaliteitsborger voor uw project? Deze zijn te vinden zijn via het Omgevingsloket. Meer informatie op de website van Stichting IKB.

Heeft u vragen over kwaliteitsborging? Dan kunt u via de Helpdesk Bouwregelgeving wellicht een antwoord vinden of anders daar een nieuwe vraag stellen.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Meer informatie vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving.