Home > Direct regelen > Reisdocument voor Nederlanders wonend in het buitenland

Reisdocument voor Nederlanders wonend in het buitenland

 • Wat het is

  Heeft u de Nederlandse nationaliteit en bent u uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP) omdat u in het buitenland woont, dan kunt u bij ons een paspoort, identiteitskaart of een DigiD aanvragen. U kunt hiervoor een afspraak maken op onze locatie Gouden Handen in ’s-Heerenberg. Voor overige zaken dient u contact op te nemen met de Nederlandse ambassade of consulaat in het land waar u woont.


  Gecombineerde afspraak

  U kunt tegelijkertijd met uw reisdocument een DigiD aanvragen. Als u een afspraak maakt op onze site voor een paspoort en/of identiteitskaart hoeft u geen aparte afspraak te maken voor DigiD. U mag deze op hetzelfde tijdstip aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van een DigiD vindt u op onze website.

  Voor het aanvragen van DigiD moet uw huidige paspoort/identiteitskaart nog geldig zijn.

  Het aanvragen van dit product is alleen mogelijk op afspraak. U kunt digitaal een afspraak inplannen middels de groene knop 'nu afspraak maken'. Denkt u er bij het maken van de afspraak aan dat u bij 'afspraakgegevens' voor elk aan te vragen document het aantal documenten verhoogd met 1. Alle personen waarvoor u de afspraak maakt, dienen bij de aanvraag en het afhalen van hun eigen document aanwezig te zijn.

  Er is veel belangstelling voor dit product. Daardoor kan het zijn, dat de datum waarop u een reisdocument kunt aanvragen ver vooruit ligt. Maakt u daarom op tijd een afspraak. 

  Voor het aanvragen van een reisdocument kunt u ook naar de afdeling Landelijke Taken van gemeente Den Haag, bij de balie van gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol en bij de andere grensgemeenten Bergeijk, Bergen op Zoom, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht, Oldambt, Venlo, Breda en Sluis.

  Maak direct een afspraak

 • Hoe lang het duurt

  Afhalen reisdocument

  Nadat uw complete aanvraag (uitsluitend op afspraak) aan de balie is verwerkt is de levertijd bij een reguliere aanvraag 3 werkdagen. U kunt uw paspoort of identiteitskaart uitsluitend PERSOONLIJK afhalen op onze locatie Gouden Handen, Emmerikseweg 17, 's- Heerenberg.

  Haalt u uw nieuwe document binnen 3 maanden na de aanvraag op, na deze termijn wordt het document vernietigd. Voor een nieuw document moet u dan weer een nieuwe aanvraag doen en worden opnieuw de kosten in rekening gebracht. 

  Neemt u bij het afhalen het volgende mee:

  • Het afhaalbewijs.
  • De reisdocumenten die moeten worden ingeleverd. 
 • Wat u nodig hebt

  Meenemen bij de aanvraag

  Voor alle mee te nemen documenten geldt, dat u de originelen meeneemt, geen kopie of e-mail.

  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten (zowel geldig als verlopen). Ook eventuele buitenlandse paspoorten als u naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit heeft. De gemeente neemt de verlopen Nederlandse reisdocumenten in.
  • Als u geen "oud" reisdocument in bezit heeft, dan moet u een internationaal uittreksel van uw geboorteakte of een origineel gelegaliseerde afschrift van uw geboorteakte meenemen.
  • Is uw reisdocument vermist of gestolen en u hebt al aangifte van vermissing/diefstal gedaan in Nederland bij een gemeente of een politiebureau of in het buitenland? Neem dan het origineel van deze verklaring mee. Hebt u nog geen aangifte gedaan dan kunt u dit bij ons doen als u uw nieuwe document komt aanvragen.
  • Eén recente pasfoto, die voldoet aan de Nederlandse eisen, zie voor informatie www.paspoortinformatie.nl.

  Let op!

  Pasfoto’s die in het buitenland zijn gemaakt of foto’s die al wat ouder zijn, voldoen vaak niet aan de eisen. Wij adviseren u daarom de pasfoto’s bij een fotograaf in Nederland te laten maken. Als u geen pasfoto heeft die voldoet aan de Nederlandse eisen, kunnen wij u niet verder helpen en dient u een nieuwe afspraak te maken.

  • Een bewijs van inschrijving van uw woongemeente in het  buitenland met daarin uw vaste verblijfplaats, nationaliteit en burgerlijke staat.
  • Indien nodig, een geldige, originele verblijfsvergunning (voor zover u die bezit) met daarop vermeld uw nationaliteit. Deze verblijfsvergunning moet zijn afgegeven door een bevoegde instantie.
  • Is sinds de afgifte van uw huidige reisdocument uw burgerlijke staat veranderd, waardoor uw naam is gewijzigd. Bijvoorbeeld kiest u voor vermelding van de naam van uw partner in uw reisdocument en staat die naam nog niet in uw huidige reisdocument? Neemt u dan een afschrift van de huwelijksakte of akte partnerschapsregistratie mee. (een internationaal - of gelegaliseerd afschrift) 
  • Als de aanvrager onder curatele staat is voor de aanvraag van een paspoort schriftelijke toestemming nodig van de curator. Van de aanwijzing tot curator moet een bewijsstuk meegenomen worden (uitspraak Rechtbank).


  Wilt u een reisdocument voor uw kind, neem dan de volgende documenten mee:

  • Een goedgelijkende kleurenpasfoto, zie www.paspoortinformatie.nl. Wij adviseren u de pasfoto in Nederland te laten maken bij een erkende (vak)fotograaf.
  • Origineel afschrift geboorteakte van het kind en indien nodig de huwelijksakte van de ouders (voor beide geldt; gelegaliseerd afschrift of een internationaal uittreksel).
  • Indien nodig een erkenningsakte, zonodig vertaald en/of voorzien van apostille of legalisatie.
  • Een bewijs van inschrijving van uw woongemeente in het buitenland met daarin de vaste verblijfplaats en nationaliteit.
  • Indien nodig een bewijs van Nederlandschap van de vader en/of de moeder om te kunnen beoordelen of het kind van (een) Nederlandse ouder(s) afstamt.
  • (Schriftelijke) toestemming van de gezaghouder(s) als de aanvrager van een Nederlandse identiteitskaart jonger is dan 12 jaar en de aanvrager van een Nederlands paspoort jonger is dan 18 jaar. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier downloaden.
  • Identiteitsbewijs gezaghouder(s) (of kopie daarvan).
  • Indien nodig, gezag aantonen d.m.v. een uittreksel uit het gezagsregister.

  Alle afschriften, uittreksels en bewijzen die aantonen waar u woonachtig bent, mogen niet ouder zijn dan 6 maanden!

  In sommige gevallen kunnen extra documenten worden gevraagd. Bij twijfel adviseren wij u dringend om contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken. Zo voorkomt u dat u de verkeerde of niet geldige documenten meeneemt en wij uw aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

  Legalisatie of apostille

  Documenten uit bepaalde landen moeten zijn voorzien van een legalisatie of apostille. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, www.minbuza.nl. Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld, moeten zijn vertaald in het Nederlands door een in Nederland beëdigd tolk/vertaler.

 • Wat het kost

  • Paspoort voor personen tot 18 jaar: € 87,40
  • Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder: € 100,75
  • Identiteitskaart voor personen tot 18 jaar:  € 67,45
  • Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder: € 89,50

  Let op! Dit zijn de kosten per aangevraagd document. U moet de kosten direct bij de aanvraag voldoen. Dit kan contant of met uw pinpas met het Maestro logo. Uw kaart moet geschikt zijn voor gebruik in het buitenland. Creditcards kunnen helaas niet worden geaccepteerd.

 • Goed om te weten

  Voorwaarden

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U staat niet (meer) ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U moet uw oude paspoort en/of identiteitskaart meenemen als u een nieuwe aanvraagt, ook als de geldigheidsduur verstreken is.
  • Wilt u een paspoort of identiteitskaart voor uw kind? Dan moet u aanvullende documenten meenemen.
  • Een aanvraag van een paspoort of identiteitskaart moet u altijd persoonlijk doen. Dit geldt ook voor minderjarigen.
  • U moet het paspoort of de identiteitskaart persoonlijk komen afhalen. Dit geldt ook voor minderjarigen.
  • Alle aanvullende documenten (afschriften en uittreksels) mogen niet ouder zijn dan 6 maanden!
  • Uw oude paspoort of identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit (nog) heeft. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van het oude reisdocument de Nederlandse nationaliteit had. De gemeente kan daarom onderzoek doen naar uw nationaliteit. U moet dan aanvullende documenten tonen waarmee u uw Nederlandse nationaliteit bewijst. Bij twijfel over uw nationaliteit krijgt u geen reisdocument.
 • Tips

  Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak. Mocht u te laat zijn, dan kunnen we u vanwege de strakke planning helaas niet meer helpen. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt moeten worden.


  Uw pasfoto moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, zie de fotomatrix. U kunt geen foto laten maken op onze locaties. In  's- Heerenberg zijn wel een aantal fotografen waar u uw pasfoto kunt laten maken.  
   

  Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid.

 • Bijlagen

Contactgegevens

Bezoekadres

Bergvredestraat 10
6942 GK Didam

Postadres

Postbus 47
6940 BA Didam

(0316) 291 391

Alle contactgegevens

Contact ons