Duurzaam beleid: energieneutraal in 2050

De gemeente Montferland wil in 2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we veel energie moeten gaan besparen en vervolgens alle energie die we in 2050 nog verbruiken voor apparaten, verlichting en verwarming van inwoners, instellingen en bedrijven in Montferland duurzaam moeten opwekken.

De gemeente Montferland wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn (waar mogelijk liefst eerder). Dat betekent dat we veel energie moeten gaan besparen. Vervolgens moeten we alle energie die we dan nog verbruiken voor apparaten, verlichting en verwarming van inwoners, instellingen en bedrijven in Montferland duurzaam opwekken.

Duurzaam in de betekenis van dat er geen fossiele brandstoffen worden gebruikt en het milieu niet extra wordt belast. Hoe we dat de komende jaren gaan doen staat o.a. beschreven in het 'Uitvoeringskader Montferland Energieneutraal 2024-2027' (deze vindt u onderaan deze pagina). In onze Duurzaamheidskrant 2023 brachten we lokale initiatieven en tips onder de aandacht om milieubewuster te leven en onze gemeente groener te maken. 

De Achterhoekse Energiebeweging

De Achterhoekse Energiebeweging is de naam voor de samenwerking van én voor iedereen die bijdraagt aan een energieneutrale Achterhoek. Begonnen door acht gemeenten onder de naam 'Akkoord van Groenlo', met als doel het aanjagen en verbinden van mooie initiatieven. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een beweging in de regio. Er zijn al veel prachtige initiatieven (groot en klein) ontstaan.

Wilt u ook uw steentje bijdragen aan een energieneutrale Achterhoek of heeft u een goed idee dat hieraan kan bijdragen? Bij de Achterhoekse Energiebeweging kunt u niet alleen inspiratie vinden, maar ook de stimuleringssubsidie 'Ideeënnest' aanvragen. Deze subsidie biedt een vliegende start of boost voor uw initiatief. Meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, vindt u op de website van Achterhoekse Energiebeweging

Samen d’r an voor een energieneutrale Achterhoek. Komt u ook in beweging?

Uitvoeringskader Montferland Energieneutraal 2024-2027

2050 is dichterbij dan u denkt. Daarom moeten we nu aan de slag voor een duurzame toekomst voor onszelf, onze kinderen en kleinkinderen. Zodat we op een prettige manier hier kunnen blijven wonen en leven. Iedereen kan hieraan bijdragen. De gemeente zelf uiteraard, de Achterhoekse buurgemeenten, bedrijven, verenigingen én de mensen zelf. Alleen door gezamenlijk de schouders onder deze zeer ambitieuze opgave te zetten kunnen we dit doel halen. De afgelopen jaren hebben we als gemeente samen met allerlei partners aan verschillende projecten gewerkt onder de Uitvoeringsagenda 2018-2022. Dit was een eerste stap in de juiste richting: 36 projecten om iedereen in beweging te krijgen om met de ambitieuze energiedoelstellingen aan de slag te gaan.

Op 7 oktober 2023 heeft de Gemeenteraad het nieuwe Uitvoeringskader Montferland Energieneutraal 2024-2027 vastgesteld. Het uitvoeringskader bevat vier belangrijke thema’s waar we mee aan de slag gaan: 

  1. Duurzaam Wonen (huishoudens)
  2. Duurzame Gebouwen (niet-huishoudens)
  3. Duurzaam Opwekken
  4. Duurzame Bewustwording en Communicatie

Per thema zijn concrete doelen gesteld waar we de komende vier jaar naartoe werken. Elk jaar stellen we een projectagenda op waarin we vastleggen met welke projecten we dat jaar aan de slag gaan en wat daarvoor nodig is. De projectagenda 2024 vindt u hieronder.