Duurzaam wonen

Duurzaam wonen gaat over het energiezuinig maken van bestaande woningen en het duurzaam verwarmen van woningen. Door woningen goed te isoleren kan veel energie worden bespaard, waardoor er minder (duurzame) energie hoeft worden opgewerkt. Daarnaast gaat ook de energierekening hierdoor omlaag en levert een goed geïsoleerde woning extra wooncomfort op. Als tweede onderzoeken we hoe woningen duurzaam verwarmd kunnen gaan worden, zonder aardgas.

In de 'Uitvoeringsagenda Montferland Energieneutraal 2024-2027' is opgenomen dat we ernaar streven dat in 2026 60% van de woningen een energielabel van B of hoger heeft. Ook streven ernaar dat Didam-Noord en ’s-Heerenberg-Oost/Lengel in 2035 aardgasvrij zijn. De Transitievisie Warmte is voor deze twee doelen leidend. 

Transitievisie warmte

De Transitievisie Warmte is op 2 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze visie is vastgelegd waar we t/m 2030 aan de slag gaan met het onderzoeken van aardgasvrije alternatieven en hoe we inzetten op energiebesparing. Op maandag 14 juni 2021 was er een digitale informatieavond over het ontwerp Transitievisie Warmte. De sessie is opgenomen, en vindt u onderaan deze pagina. 

Enerzijds zetten we in op gerichte energiebesparing van woningen tot deze in ieder geval ‘aardgasvrij-ready’ zijn om later de stap naar aardgasvrij te maken. Verder hebben we extra aandacht voor de doelgroep die te maken heeft met energiearmoede. Hiervoor is aanvullend een energiearmoede-aanpak (2022) opgesteld.

Ook werken we aan een plan waarmee we verhuurders kunnen activeren om hun bezit te verduurzamen. Naast de focus op energiebesparing gaan we op 2 locaties gericht aan de slag met de stap naar een aardgasvrije wijk, in de Bloemenbuurt in Didam en in ’s Heerenberg-Oost en Lengel. 

De Transitievisie Warmte zal in 2026 worden geactualiseerd en wordt een warmteprogramma.

Warmtenet Bloemenbuurt

In de Bloemenbuurt zijn de huurwoningen van Plavei aangesloten op een warmtenet. Dat warmtenet levert warmte aan de woningen, voor de verwarming van het huis zelf en warm kraanwater. Meer informatie over dit kleinschalige warmtenet vindt u op de website van Firan

Wijkwarmteplan ’s-Heerenberg Oost

In ’s-Heerenberg Oost en Lengel zijn we bezig met het programma ’s-Heerenberg-Oost en Lengel kijken vooruit. Hier zijn we onder andere bezig met energiebesparing en is er een wijkwarmteplan opgesteld (voor meer informatie: Wijkwarmteplan - Oost kijkt vooruit. In dit plan is vastgelegd hoe we de wijk aardgasvrij willen gaan maken. Een deel van de wijk is aangewezen voor een mogelijk collectief alternatief voor aardgas. Hoe dit er uit moet komen te zien en of het betaalbaar is, onderzoeken we dit jaar verder.    

Zelf aan de slag

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw eigen woning te verduurzamen? Uw huis misschien zelfs helemaal energieneutraal maken? Dan kunt u terecht bij het Energieloket Achterhoek. Bijvoorbeeld voor tips over energiebesparing, duurzame energieopwekking en het aanvragen van subsidies en leningen. Onder het kopje subsidies en leningen vindt u een handig overzicht van de mogelijke opties. 

Inspiratie

U kunt op vele manieren inspiratie op doen over hoe u zelf aan de slag kunt met het verduurzamen van uw woning. Op de website van Energieloket Achterhoek kunt u allerlei voorbeelden uit de regio vinden. Onderaan de pagina staan twee inspiratiefilmpjes. 

Subsidies en leningen voor woningeigenaren

Om het verduurzamen van uw woning te bekostigen, kunt u gebruik maken van diverse subsidies en leningen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Subsidies en leningen voor energiebesparende maatregelen'. 

De gemeente werkt op dit vlak samen met het Energieloket Achterhoek. Het energieloket is te bereiken via info@energieloketachterhoek.nl of (0314) 820 360.

Opname informatieavond Transitievisie Warmte 14 juni

Duurzaam verwarmen in Beek

Duurzame woning in Didam