Duurzame opwek van energie (kleinschalig)

Onder kleinschalige projecten waar duurzame energie mee wordt opgewekt verstaan we:

  • Zonne-energie: zonnevelden <2,5 hectare
  • Windenergie: windturbines met ashoogte <80 meter

Voor grootschalige projecten gelden andere regels en voorwaarden die zijn vastgelegd in het 'Afwegingskader':

Kleinschaligere initiatieven van windenergie (<25 meter ashoogte) of zonnevelden (<2,5 hectare) waarmee wel meer elektriciteit wordt opgewekt dan het eigen verbruik worden alleen toegestaan op bouwvlakken. Deze initiatieven worden getoetst aan het bestemmingsplan.

Facetbestemmingsplan zonnevelden

Bewoners in het buitengebied willen soms zonnepanelen bij de woning in het veld plaatsen in plaats van op het dak, omdat het dak niet gunstig ligt of een rieten kap heeft. Voorheen was daar in veel gevallen een uitgebreide en kostbare procedure nodig. Dit is met het nieuwe facetbestemmingsplan (2018) aangepast, waardoor er nu binnen 8 weken een vergunning kan worden verleend.