Flexwonen en pre-mantelzorgwonen op particuliere locaties

In januari 2023 is het 'Toetsingskader flexwoningen op particuliere locaties' ingegaan. Dit kader is opgesteld om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar zelfstandige woonruimte, vooral onder kleine huishoudens.

Hiermee werd de plaatsing van een flexwoning op eigen erf bij een woning onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Het toetsingskader is nu aangepast en uitgebreid naar het  'Toetsingskader flexwonen en pre-mantelzorgwonen op particuliere locaties'. 

Het vernieuwde kader maakt meer mogelijk en biedt nu ook mogelijkheden voor het realiseren van een pre-mantelzorgwoonvoorziening op eigen erf. In vergelijking met het eerdere kader is  een grotere oppervlakte voor flexwoningen toegestaan.  De woning mag  maximaal 15 jaar blijven staan.  Voor pre-mantelzorgsituaties wordt extra ruimte geboden.  Zo mag een flexwoning voor pre-mantelzorg op eigen terrein  een oppervlakte hebben van  maximaal 100 m². Bij pre-mantelzorg kan er ook voor worden gekozen om een bestaand bijgebouw op eigen terrein tijdelijk voor bewoning (tot maximaal 100 m²) geschikt te maken. Voor pre-mantelzorg geldt de AOW-leeftijd van 67 jaar. 

Voor het plaatsen van een flexwoning en voor het geschikt maken van een bestaand bijgebouw voor bewoning is een omgevingsvergunning nodig. Daarbij moet aan voorwaarden worden voldaan. Zo moet voor een flexwoning het eigen terrein waarop ook de bestaande woning staat, voldoende oppervlakte hebben (minstens 450 m²). De flexwoning moet dichtbij de hoofdwoning staan, met een maximale afstand van 25 meter tussen beide. Ook moet de flexwoning ruimtelijk verbonden zijn met het erf bij de hoofdwoning.

Heeft u een plan voor een flexwoning of een pre-mantelzorgwoning? Dien dan een vooroverlegplan in. Hiermee krijgt u duidelijkheid of uw plan past binnen de voorwaarden en of er een vergunning kan worden afgegeven.

Ook vragen wij u om in overleg te gaan met direct omwonenden of eigenaren/gebruikers van gronden in de directe omgeving over uw plan. 

Het toetsingskader en de stukken die u moet insturen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u op onze pagina 'Beleidsnotities'

Een gesprek met één van onze medewerkers voor meer informatie is ook mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer (0316) 291 391.