Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Hoe het werkt

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet een vooroverleg. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

Check op Omgevingsloket online of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit doet u door op bovenstaande knop 'Vergunningscheck doen' te klikken. Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u deze daar direct aanvragen.

Doe dit minimaal 8 weken voordat u wilt starten met de werkzaamheden. Bij een uitgebreide aanvraag doet u dit minimaal 6 maanden van tevoren te doen.

Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze.

Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Hoe lang het duurt

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Wat het kost

Aan het behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges. De gemeente brengt voor haar werkzaamheden leges in rekening. De hoogte van de leges is afhankelijk van de activiteiten die in de aanvraag zijn opgenomen. Ook de aard, omvang van de activiteiten en de te volgen procedure zijn van invloed op de hoogte van de leges. 

Als minimale ondergrens voor de bouwkosten houden wij aan, de door het Nederlands Bouwkosten instituut (NBI) bepaalde basisbedragen per gebouwsoort voor de provincie Gelderland voor 2018, zoals benoemd in het Onderzoeksrapport Basisbedragen Gebouwen 2018 4e kwartaal, of zoals dit onderzoeksrapport recentelijk is vervangen of gewijzigd. Deze (gewijzigde) onderzoeksrapporten vindt u onderaan deze pagina en deze liggen ter inzage bij de gemeente.

Bij een aanvraag omgevingsvergunning met de activiteit bouwen zijn de bouwkosten mede bepalend voor de hoogte van de leges. Als minimale ondergrens voor de bouwkosten houden wij aan, de door het ‘Nederlands Bouwkosten instituut’ bepaalde bouwkosten.

Voor een actueel overzicht van de leges voor de diverse activiteiten verwijzen wij u naar de legesverordening die te vinden is op de website www.overheid.nl.