Gemeentepolis

Algemeen

Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. In de gemeente Montferland kunt u hiervoor deelnemen aan de Gemeentepolis. U bent daardoor voordelig aanvullend verzekerd.

Wat het is

De Gemeentepolis is een collectieve zorgverzekering die bestaat uit en basisverzekering en een aanvullende verzekering, vaak met extra vergoedingen. U kunt denken aan extra vergoedingen voor brillen, fysiotherapie en medicijnen. De gemeente betaalt een deel van de kosten voor deze verzekering, daarom is het voordeliger dan een 'normale' zorgverzekering.

De gemeentepolis is met name voordelig voor mensen met een laag inkomen die een hogere zorgbehoefte hebben door bijvoorbeeld een chronische ziekte of beperking. Met een laag inkomen, bedoelen wij een inkomen tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.

Goed om te weten

De gemeente Montferland biedt de Gemeentepolis aan in samenwerking met zorgverzekeraar Menzis (GarantVerzorgd). Meer informatie over de inhoud van de Gemeentepolis en de kosten van de verschillende pakketten vindt u op de website van Gezond verzekerd. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Menzis. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur via (088) 222 40 40.

Bent u overtuigd en wilt u deelnemen aan de gemeentepolis? Dan vraagt u deze aan via de website van Gezond verzekerd.

Aanvragen gemeentepolis

Bent u overtuigd en wilt u deelnemen aan de Gemeentepolis? Dan vraagt u deze aan via de website van Gezond verzekerd(link is extern)

Let op! tijdens het lopende verzekeringsjaar kunt u enkel deelnemen als u al via Menzis verzekerd bent. U heeft de mogelijkheid het eigen risico mee te verzekeren (pakket 3). Dit start met ingang van het komende kalenderjaar. Als u nog niet verzekerd bent via Menzis, dan kunt u een aanvraag doen in de overstapmaanden november en december.

Heronderzoek gemeentepolis

U neemt via de gemeente Montferland deel aan de Gemeentepolis. Als u geen uitkering heeft vanuit de gemeente, dan onderzoeken wij eens per jaar of u het aankomende kalenderjaar kunt blijven deelnemen aan de gemeentepolis. Dit is anders als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Wij onderzoeken dan eens per 5 jaar of u kunt blijven deelnemen. Als het tijd is voor het onderzoek, dan ontvangt u van ons een brief.

Online vragenlijst

Wanneer u de brief heeft ontvangen over het onderzoek voor uw deelname aan de Gemeentepolis, dan vult u de vragenlijst in op deze website. In deze vragenlijst heeft u de mogelijkheid om direct alle nodige bewijsstukken toe te voegen. Aan de hand van de informatie over uw (gezins)inkomen en (gezins)vermogen stellen wij vast of u komend kalenderjaar kunt blijven deelnemen.

Via onderstaande knop komt u bij de vragenlijst:

Vragenlijst invullen

U kunt inloggen met uw DigiD (voor uzelf), e-Herkenning (voor iemand anders) of de gegevens zelf invullen. U moet ook informatie uploaden. Op de eerste pagina van de vragenlijst wordt aangegeven welke informatie u alvast moet klaarleggen en uploaden.

Wanneer ontvangt u bericht?

Wij proberen alle heronderzoeken te beoordelen vóór 21 november 2024.

Als u tijdig alle gegevens heeft toegestuurd om uw situatie te beoordelen, dan ontvangt u vóór 21 november 2024 ons besluit. In dit besluit leest u of u ook in 2025 in aanmerking komt voor deelname aan de Gemeentepolis.

Als u niet tijdig alle gegevens heeft toegestuurd, of als er bijzonderheden zijn, dan ontvangt u ons besluit mogelijk later. Wij versturen het besluit dan uiterlijk 1 december 2024.

Vragen?

De inkomensconsulenten van de afdeling Sociaal Domein zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur via (0316) 291 391. U hoort eerst een keuzemenu. In het keuzemenu kiest u eerst voor keuze 1 (vragen over een bijstandsuitkering of andere inkomensondersteuning) en dan voor keuze 3 (andere vragen over uw uitkering).