Gladheidsbestrijding

In de winterperiode vindt gladheidbestrijding plaats op hoofdwegen, wijkontsluitingswegen, fietspaden langs de doorgaande wegen en busroutes. Het starten of ook wel genoemd het uitrukken ten behoeve van de gladheid is gekoppeld aan het gladheidmeldsysteem van de provincie Gelderland. Dit systeem geeft, door middel van wegdekmetingen en weerbeelden, voorspellingen over opkomende gladheidsituaties. Als de provincie Gelderland gaat strooien stelt zij onze gemeentelijke gladheiddienst in kennis. Deze zal vervolgens starten.

Het is niet mogelijk om alle wegen in onze gemeente te strooien. Zout heeft een nadelige invloed op het milieu en veroorzaakt veel schade. Op verhardingen met een lage verkeersintensiteit heeft het zout onvoldoende dooiwerking. Bepaalde locaties zijn met het gladheidmaterieel niet of moeilijk bereikbaar. De tijdsduur van het strooien mag niet te groot zijn.

Om gezamenlijk met de gemeente de gladheid te lijf te gaan, vragen wij u als inwoner van Montferland om het trottoir voor uw woning begaanbaar te houden. Wellicht kunt u meteen het stukje van bijvoorbeeld uw bejaarde buurvrouw of buurman meenemen? Denkt u er wel aan om de sneeuw niet op de straat te scheppen? Hierdoor kan weer plaatselijk gladheid ontstaan. In voorgaande jaren heeft de gemeente klachten ontvangen over sneeuwwallen als gevolg van het sneeuwschuiven. Door het schuiven voor opritten en langs geparkeerde auto’s kunnen deze sneeuwwallen ontstaan. Dit is helaas niet te voorkomen en vragen hiervoor uw begrip.

De gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd met vrachtwagens voorzien van een strooier en eventueel een sneeuwschuiver.

Uitvoerende diensten

Rijkswaterstaat: voert de gladheidbestrijding uit op de autosnelwegen (A12 en A18) en de aansluitende op- en afritten.

Provincie Gelderland: voert gladheidbestrijding uit op de meeste provinciale wegen en fietspaden binnen onze gemeente.

Gemeente Montferland: voert gladheidbestrijding uit op de gemeentelijke gladheidbestrijding routes. De routes digitaal te raadplegen via de pagina 'Strooiroutes'.

Ook de komende winterperiode zal de gemeentelijke buitendienst weer klaar staan om de gladheid in onze gemeente te voorkomen c.q. bestrijden. Ondanks de inzet van onze gladheidbestrijders dient u in de winterperiode altijd alert te blijven op gladheid.

Voor nadere informatie over de routes en de uitvoering van de gladheidbestrijding kunt u contact opnemen met de gemeente Montferland (0316) 291391

Gladheidsbestrijding

Strooizout.jpg