Herinrichting Bergastraat, Zuiderstraat en Sportlaan Kilder

Wij gaan aan de slag met de herinrichting van de Bergastraat, Zuiderstraat en Sportlaan in Kilder. De herinrichting bestaat vooral uit het nieuw aanbrengen van verhardingsmateriaal en het aanbrengen van beplantingsvakken.

Het plangebied

Plangebied Herinrichting Bergastraat, Zuiderstraat en Sportlaan Kilder

Vervolgstappen

Op dit moment is het voorlopige ontwerp uitgewerkt. Op 24 mei jl. vond de bewonersavond in 't Kelrehuus, Zuiderstraat 12 in Kilder plaats. 

Uw opmerkingen tijdens de informatieavond worden meegenomen in het definitieve ontwerp. Het definitieve ontwerp zullen we ook bespreken met de inwoners, belanghebbenden en grondeigenaren.

Na het vaststellen van het definitieve ontwerp, gaan we verder met het uitwerken van het technisch ontwerp. Daarna werken we de definitieve werkzaamheden verder uit. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we na de zomervakantie de werkzaamheden buiten zullen gaan beginnen.