Herinrichting Lengelseweg 's-Heerenberg

Algemeen

Hier leest u alles over de herinrichting van de Lengelseweg.

Feestelijke opening Lengelseweg in ‘s-Heerenberg

Vrijdag 17 mei 2024 is de vernieuwde Lengelseweg in ’s-Heerenberg feestelijk geopend door wethouder Derksen. De Lengelseweg, ’s-Heerenbergseweg en Meilandsedijk in ’s-Heerenberg zijn heringericht en aangepast aan de klimaatverandering. Er zijn verkeersverlagende en verkeersremmende maatregelen getroffen, ook is de fietsveiligheid vergroot. De wegen zijn vergroend en voorbereid op extreme weersomstandigheden.

Wethouder Derksen is erg tevreden met het resultaat. “Het is een mooi traject geweest waarin we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met de wensen van de bewoners. Bewoners hadden de mogelijkheid om mee te denken over de uitvoering. Er is een uitgebreid participatieproces geweest. Tijdens de uitvoering was er zeer prettig contact met de bewoners.”

Samen met aannemer Rusch Asfalt zorgde gemeente Montferland voor een spectaculaire openingshandeling. Wethouder Derksen reed met een elektrische wals over het werk. Vervolgens knipte zij samen met bewoonster Sabine Esman het lint door.

Daarna konden de aanwezigen onder het genot van een drankje en een hapje op een beeldscherm beelden van het project zien. 

Bekijk de foto's van de opening van de Lengelseweg in 's-Heerenberg

Algemene informatie

De Lengelseweg, 's-Heerenbergseweg en Meilandsedijk in ’s-Heerenberg worden heringericht en aangepast aan de klimaatverandering.

De werkzaamheden bestaan uit: verkeersverlagende en verkeersremmende maatregelen, het vergroten van de fietsveiligheid, voorbereidingen op extreme weersomstandigheden en vergroenen. De herinrichting is tot stand gekomen dankzij de inzet van onze inwoners.

Definitief ontwerp bekijken

Uitvoering

De uitvoering van het plan vindt plaats in fases. De werkzaamheden worden rond de zomer 2024 afgerond. 

Bekijk de fases op onze digitale kaart.

Heeft u vragen?

Neem contact op met de omgevingsmanager. Altijd bereikbaar ook per WhatsApp via (06) 10 35 47 79 of omgeving@ruschasfalt.nl.

Bijeenkomsten

De werkzaamheden zijn in uitvoering. 

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

In de toekomstige situatie komt op de Meilandsedijk een vrachtverkeerverbod met borden C7 zonder uitzondering voor bestemmingsverkeer.  Het huidige onderbord is nu tijdelijk afgeplakt.  Eventuele belanghebbenden kunnen bij de gemeente een ontheffing voor dit verbod aanvragen. Op de Meilandsedijk (gedeelte tussen Drieheuvelenweg en Ulenpasweg) en op de 's-Heerenbergeseweg blijft het bestaande vrachtverkeerverbod met uitzondering voor bestemmingsverkeer bestaan. Een vrachtwagen met bestemming Lengelseweg kan via De Immenhorst zijn bestemming bereiken en vervolgens via dezelfde route ook weer terugrijden. Voor de handhaafbaarheid is het van belang dat de verboden bij elke zijweg waar in theorie vrachtverkeer kan komen wordt aangeduid met de juiste bebording.

De Meilandsedijk wordt geheel, voor beide richtingen, verboden voor vrachtauto’s. Eventuele belanghebbenden kunnen bij de gemeente een ontheffing aanvragen.

Status is ongewijzigd.

De gemeente is in overleg met de Nationale bewegwijzerdienst (NBd) over het aanpassen van de bebording. Het NBd heeft hierbij aangegeven dat zij de wegwijzers voor de rijrichtingen waar een vrachtverkeerverbod geldt zonder de uitzondering voor bestemmingsverkeer, kunnen voorzien van het symbool C7 (vrachtverkeerverbod).  De gemeente heeft zelf langs verschillende toegangswegen nieuwe borden met vooraankondigingen van het vrachtverkeerverbod geplaatst.

Het instellen van éénrichtingsverkeer is niet mogelijk.
Bekijk ook de reeds eerder gestelde vraag hierover onder 'Klantwensen en antwoorden gemeente' onderaan deze pagina.

We delen de zorgen over het afsluiten van de Drieheuvelenweg. Het is ondenkbaar dat de Drieheuvelenweg afgesloten wordt voor verkeer. Ook omdat er een nieuwe wijk in Lengel wordt gebouwd die ook voor meer verkeer zorgt.

Terechte opmerking. Fijnmazigheid van wegen zorgt voor de meeste verdeling van het verkeer. Het beste is om de belasting op de Zeddamseweg, Doetinchemseweg, Lengelseweg evenredig te verdelen.

Het snelheidsregime wordt in de toekomstige situatie maximaal 30 km/uur. De weg, blijft een gebiedsontsluitingsweg, de weginrichting is ontworpen op een ontwerpsnelheid van 40 km p/u.
Handhaving geschiedt door de politie. Daar heeft de gemeente weinig invloed op.

Er komen in totaal 6 snelheidsremmers (4 plateaus en 2 drempels in deel 1b). Op de plekken waar geen plateau wordt gerealiseerd creëren we 2 drempelconstructies.

Vanaf de ’s-Heerenbergseweg heeft men geen zicht, door de hoge heg, naar rechts. I.o.m. Politie is hier gekozen voor een uitritconstructie i.p.v. een plateau.

Het is voor ons niet mogelijk om aan te geven welke mogelijke aanpassingen we kunnen verwachten. Wel hebben we al van de politie vernomen dat de afscheiding tussen de rijwegen op de Meilandsedijk mogelijk ingericht moet worden met een dubbele doorgetrokken streep zodat de nood- en hulpdiensten hier kunnen inhalen mocht dit nodig zijn.

Het gedeelte van de Lengelseweg tussen de Drieheuvelenweg en de Goorsestraat wordt voorzien van fietsstroken. Parkeren en stilstaan op een fietsstrook aangeduid met de fietssymbolen op het wegdek is wettelijk niet toegestaan. De fietsstroken worden bij de bushaltes plaatselijk onderbroken om het halteren van de bus nog wel mogelijk te maken. Het gebruik van de fietsstroken voor laden en lossen is in de toekomstige situatie ook niet toegestaan.

De wegbeheerder neemt mogelijke vernieuwing mee tijdens de werkzaamheden, hierbij ook kijkende naar rest levensduur van de bestaande verlichting.

Ja, verzoek is gedaan aan de Nederlandse bebordingsdienst (NBd), geheel is onder voorbehoud van goedkeuring van RWS en provincie.
De gemeente is in overleg met de Nationale bewegwijzerdienst (NBd) over het aanpassen van de bebording.

Het NBd heeft hierbij aangegeven dat zij de wegwijzers voor de rijrichtingen waar een vrachtverkeerverbod geldt zonder de uitzondering voor bestemmingsverkeer, kunnen voorzien van het symbool C7 (vrachtverkeerverbod). De gemeente heeft zelf langs verschillende toegangswegen nieuwe borden met vooraankondigingen van het vrachtverkeerverbod geplaatst.

Ter plaatse van de afrit wordt een verkeersdrempel gerealiseerd. De drempel wordt iets verbreed om de toegankelijkheid tot de rijbaan te vergroten. De bovenkant van de drempel ligt op hetzelfde niveau als het trottoir. Hierdoor wordt het ook makkelijker om met de rolstoel over te steken naar het trottoir aan de overzijde van de weg. De beoogde hellingshoek van de verkeersdrempel moet voor rolstoelers verder geen problemen opleveren.

Veel bewoners aan de Lengelseweg hebben geen parkeergelegenheid op eigen terrein. Daarnaast heeft de gemeente veel geluiden ontvangen over een tekort aan parkeerplaatsen in de omgeving. De parkeerdruk in woonstraten is doorgaans het hoogst in de avond en nacht als iedereen thuis is. Door het verkleinen van de kruising komt hier ter plaatse extra ruimte vrij om een parkeerplaats te realiseren.

Parkeren aan de Lengelseweg (deel 2) blijft toegestaan. Dat wil zeggen op de gedeelten waar geen parkeerverbod van toepassing is en met inachtneming van de geldende verkeersregels.

Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de Oude Doetinchemseweg in het kader van intergrale aanpak. Uitvoeringsdata nog niet bekend.