Het gesprek

Als u voor het eerst een gesprek met een consulent heeft, raden wij u aan om u hier op voor te bereiden. Hoe verloopt dit gesprek?

Tijdens het gesprek proberen we te ontdekken waar u mee zit. Om hierachter te komen stellen we allerlei vragen, zoals:

  • Wat is uw belangrijkste vraag, waar loopt u tegen aan?
  • Wat is de reden waarom u hier nu tegen aan loopt?
  • Wat is er nog meer om te bespreken?
  • Heeft u in het verleden vaker met deze situatie te maken gehad?
  • Welke oplossing ziet u zelf?
  • Wat kunt u zelf of wat kan uw omgeving bijdragen aan een oplossing?
  • Wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van het Sociaal Team en waar hoopt u op?

U kunt alvast nadenken over uw antwoord op deze vragen. Heeft u zelf al een plan gemaakt voor de ondersteuning die u nodig heeft? Dan kunt u dit meenemen naar het gesprek.

Iemand meenemen?

Met zijn tweeën hoor je meer dan alleen. U kunt het gesprek alleen aangaan of, als u dat prettiger vindt, iemand erbij vragen. Zoals bijvoorbeeld een familielid, vriend of mantelzorger. Wilt u graag iemand meenemen, maar heeft u niemand in uw omgeving? Dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliënt ondersteuner van Stichting Mee. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer : 0314 34 42 24 of via emailadres: info@mee-oost.nl.

Wat gebeurt er na het gesprek?

Wat er na het gesprek gaat gebeuren hangt af van de vragen/ problemen waar u mee zit. Er zijn drie mogelijkheden;

  1. U kunt zelf aan de slag met onze tips en adviezen

Misschien krijgt u tijdens het gesprek tips en adviezen waar u zelf mee verder kunt. Ook in dat geval staan we voor u klaar om (nieuwe) vragen te beantwoorden.

  1. We maken een ondersteuningsplan

Heeft u hulp nodig? Dan maken we een ondersteuningsplan. In dit plan staat welke ondersteuning u (of uw familielid) nodig heeft. Bijvoorbeeld van mensen uit uw omgeving, of met behulp van voorzieningen uit de gemeente of van een medewerker van het sociaal team of van een zorgaanbieder.

3. Meerdere gesprekken

Het kan zijn dat u nog wat meer gesprekken nodig heeft. In dat geval maken we een nieuwe afspraak met u.

Medisch advies

Soms is het noodzakelijk dat een medewerker van het sociaal team medisch advies opvraagt bij een onafhankelijke arts. Dit doen we om uw medische situatie meer te verduidelijken. Wij geven dit tijdens of na het gesprek altijd bij u aan. U krijgt bericht wanneer en waar u wordt verwacht. Wanneer er medisch advies wordt opgevraagd kan dit betekenen dat het onderzoek langer duurt.