Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijks geldbedrag voor mensen met een laag inkomen die niet in staat zijn met werk een hoger inkomen te krijgen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm. Er gelden wel voorwaarden voor deze toeslag.

Hoe het werkt

 • U kunt individuele inkomenstoeslag digitaal aanvragen via het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag;
 • U heeft geen documenten mee te sturen als u langer dan 36 maanden een bijstandsuitkering van de gemeente heeft ontvangen;
 • U kunt het maximaal 1 keer per 12 maanden aanvragen.

Voorwaarden
 • U woont in de gemeente Montferland;
 • U bent tussen de 21 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • U heeft in de afgelopen 36 maanden een laag inkomen ontvangen. Met een laag inkomen wordt maximaal 105% van de voor u geldende bijstandsnorm bedoeld;
 • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, een auto, caravan, waardepapieren) is in de afgelopen 36 maanden niet groter geweest dan de geldende vermogensnorm;
 • U studeert niet;
 • U bent niet in staat om met werk een hoger inkomen te krijgen;
 • U heeft geen maatregel gehad op uw uitkering door belemmerend gedrag, waaronder bijvoorbeeld onvoldoende solliciteren.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan moet u allebei aan de voorwaarden voldoen. Heeft u in de aflopen 36 maanden een partner gehad? Dan is het inkomen van uw ex-partner over de periode van samenwoning ook van belang voor het vaststellen van het recht op deze toeslag.

Wat u nodig hebt

​​​​​​De gemeente heeft bewijsstukken over uw inkomen en vermogen nodig om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U wordt verzocht deze gegevens over uw inkomen en vermogen digitaal te uploaden. Zorg ervoor dat u deze gegevens digitaal bij de hand heeft door deze documenten vooraf in te scannen of er een foto van te maken met uw mobiele telefoon of tablet. U wordt verzocht de volgende bewijsstukken te uploaden:

 • Het laatste bankafschrift van al uw bankrekeningen van maximaal 3 jaren in het verleden;
 • Het meest recente bankafschrift van al uw bankrekeningen;
 • Uw loonspecificaties/jaaropgaven van maximaal 3 jaren in het verleden;
 • Loonspecificatie/bewijs van het laatst ontvangen inkomen van u;
 • Waardepapieren, kentekenbewijzen, etc. van de bezittingen van u en uw inwonende kinderen;
 • Bewijsstukken van de schulden van u en uw inwonende kinderen.

Goed om te weten

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is:

 • Voor alleenstaanden: € 350,00.
 • Voor alleenstaande ouders: € 450,00
 • Voor gehuwden/samenwonende partners met of zonder kinderen: € 500,00

De betaling vindt in één keer plaats.