Infoscan (t.b.v. makelaars)

Algemeen

Wilt u informatie over een gebouw of perceel? Dan kunt u gebruik maken van de infoscan. De infoscan geeft u informatie over de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden, een eventuele monumentenstatus en lopende aanschrijvingen. Voor de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden kijken wij in het geldende bestemmingsplan (dat heet nu het Omgevingsplan). Voor bodeminformatie kunt u een omgevingsrapportage opvragen bij de provincie Gelderland.

Wat het kost

Aan het behandelen van een aanvraag infoscan zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges. De gemeente brengt voor haar werkzaamheden leges in rekening. Voor een actueel overzicht van de leges verwijzen wij u naar de legesverordening die te vinden is op de website van Overheid. De omgevingsrapportage van de provincie Gelderland met bodeminformatie is gratis.

Wilt u informatie over een verleende vergunning? Dat kan via 'Bouwdossier opvragen'.