Jaarlijkse subsidie, maatschappelijke instellingen

Subsidies in de gemeente Montferland worden verstrekt op basis van de Algemene subsidieverordening. De spelregels kunnen worden uitgewerkt in specifieke subsidieregelingen.

Subsidie aanvragen

Subsidieregels voor jaarlijkse (structurele) subsidie aan maatschappelijke organisaties (zoals stichtingen en verenigingen) zijn vastgelegd in de subsidieregelingen onderaan deze pagina. 

Bent u een vertegenwoordiger van een vereniging of stichting? Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente subsidie verlenen voor de activiteiten van de betreffende vereniging of stichting.

Komt uw vereniging of stichting in aanmerking voor subsidie? Dan kunt u tot en met 30 april 2022 een subsidieaanvraag indienen voor 2023. Voor de subsidie 'Leefbaarheidsinitiatieven' kunt u tot 31 oktober 2022 een aanvraag indienen voor 2022.
Meer informatie vindt u onder het kopje 'Hoe het werkt'.

Subsidieregister

In dit register kunt u zien welke subsidies tot nu toe verleend zijn en onder welke subsidieregeling. In het register zullen de namen van natuurlijke personen worden vervangen door de titel ‘anoniem’ of ‘particulier’. Dit in verband met de bescherming van de privacy.

Welke subsidies zijn in 2019, 2020 en in 2021 verleend?

Bekijk de (jaarlijkse) subsidies in het openbaar subsidieregister:    

Hoe het werkt

Jaarlijks terugkerende subsidies

Subsidie is mogelijk onder bepaalde voorwaarden voor Montferlandse verenigingen die de volgende activiteiten aanbieden:

1. Jeugd en aansluiting op onderwijs
 • Vrijwillig jeugdwerk (zoals scouting, kivada);
 • Randdiensten basisonderwijs (culturele jeugdvorming).
2. Bevordering Gezonde Leefstijl
 • Basisactiviteiten sportverenigingen (voetbal-, tennis-, zwem-, korfbal-, basketbal-, badminton-, tafeltennis-, volleybal-, gymnastiek/turn-, wieler- en triatlon-, atletiek-, handbal-, en vechtsportvereniging, op basis van statuten gevestigd in Montferland, aangesloten bij een landelijk erkende koepelorganisatie);
 • Activiteiten gehandicaptensportvereniging (vereniging, gevestigd in Montferland, die sport- en beweegactiviteiten organiseert, waar leden met een beperking, afkomstig uit Montferland, lid van zijn);
 • EHBO.
3. Cultuur
 • Toneel, Zang, Dans, Muziek;
 • Activiteiten ivm koningsdag (oranjeverenigingen), ivm 4 mei herdenking;
 • Activiteiten lokale radio / TV;
 • Activiteiten oudheidkundige verenigingen;
 • Activiteiten zelfstandige filmhuizen;
 • Culturele activiteiten speciaal gericht op mensen met een beperking;(hiervoor geldt niet dat de vereniging gevestigd moet zijn in Montferland).
4. Ondersteuning bij Maatschappelijke Participatie
 • Activiteiten slachtofferhulp;
 • Activiteiten gericht op ouderen/senioren;
 • Vrouwenvereniging.
5. Leefbaarheidsinitiatieven 2021
 • Wijk- en dorpsraden.

Goed om te weten

Mocht uw organisatie voor een project of eenmalige activiteit een aanvraag in willen dienen, dan kan dit via het formulier op 'Eenmalige subsidie, maatschappelijke instellingen', onderaan deze pagina. 

Onze subsidieregelingen zijn een uitwerking van de gestelde doelen in de Nota Subsidiekaders Montferland 2021-2022, door onze gemeenteraad vastgesteld op 8 november 2020. Op basis hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders de subsidieregelingen, na overleg met de betrokken verenigingen en instellingen, definitief vastgesteld en vervolgens besproken met de betrokken verenigingen en instellingen.

Voor jaarlijkse subsidies zijn er ‘nieuwe’ subsidieregelingen nog van toepassing. De subsidieregelingen zijn t.o.v. de eerdere regeling (nog geldig voor het aanvragen van incidentele subsidies) vooral technisch aangepast en zullen nauwelijks van invloed zijn op de hoogte van de subsidies.

DigiD/eHerkenning

Voor het aanvragen van de jaarlijks terugkerende subsidies is het van belang dat u zich legitimeert. Dat op verschillende manieren:

Met DigiD

U vraagt subsidie aan namens de vereniging met uw persoonlijke DigiD code. Uw persoonsgegevens worden na inloggen met DigiD automatisch gevuld.

Met eHerkenning

U vraagt subsidie aan met de eHerkenning van de vereniging. Het inschrijfnummer bij de KvK wordt na het inloggen met eHerkenning automatisch gevuld. Meer informatie over het gebruik van eHerkenning kunt u vinden op de website van eHerkenning.

Voor het aanvragen van de jaarlijkse subsidies is minimaal eHerkenning niveau 2+ nodig.