Kind erkennen vóór de geboorte

Algemeen

Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.

Hoe het werkt

Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren.

 1. Maak via bovenstaande groene knop 'Afspraak maken' een afspraak bij de gemeente Montferland;
 2. U gaat samen met de aanstaande moeder naar de gemeente om uw ongeboren kind te erkennen. Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam (van vader of van moeder) uw kind krijgt. Als u wilt dat uw kind uw achternaam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. Dit kan in elke gemeente in Nederland;
 3. Als de aanstaande moeder niet meegaat naar de gemeente, moet u schriftelijke toestemming van haar hebben voor erkenning;
 4. Zodra het kind is geboren, wordt de erkenning rechtsgeldig. U bent dan de juridische ouder van het kind.

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.

Gezamenlijk gezag belangrijk

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

 • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
 • met een minderjarige naar het buitenland reist;
 • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf;
 • u een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien. 

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als 1 van de ouders die gezag heeft overlijdt.

Wat u nodig hebt

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke toestemming van de moeder
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent. 

Goed om te weten

Erkenning niet nodig

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • U de biologische moeder bent;
 • U getrouwd bent met de moeder;
 • U een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Het erkennen van een kind is alleen mogelijk in het gemeentehuis in Didam.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van 16 jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder geldt het volgende:

 • Uw kind heeft nog geen juridische vader;
 • Als uw kind 2 ouders heeft, kan het nooit door een ander worden erkend;
 • Als u onder curatele staat, dan hebt u toestemming nodig van de rechter;
 • Als u door bloedverwantschap niet met de moeder mag trouwen, kunt u het kind niet erkennen;
 • U kunt geen overleden kind erkennen;
 • Als u de biologische vader bent, kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u kiezen welke achternaam hij of zij krijgt: de naam van de moeder of die van u. Als u wilt dat uw kind uw naam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan niet voldoende.

Als u niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Tips

Naamskeuze

Bij erkenning voor de geboorte (ongeboren vrucht) kunt u uw naamskeuze laten vastleggen. 

Vanaf 1 januari 2024 gaat de wet Invoering Gecombineerde Geslachtsnaam (WIGG) in werking. Dit betekent dat u als ouders de mogelijkheid heeft om uw kind ook een combinatie van uw achternamen geven.  

Heeft de erkenning al plaatsgevonden en wordt uw kind in 2024 geboren?

Als dit uw eerste kind is, dan kunt u bij de geboorteaangifte alsnog kiezen voor een gecombineerde achternaam. Beide ouders moeten aanwezig zijn bij de geboorteaangifte.

Heeft u in oktober, november of december een afspraak voor de erkenning van uw eerste kind?

U kunt bij de erkenning al kiezen voor een gecombineerde achternaam. Wordt uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van één van de ouders, omdat in 2023 de wet nog niet is ingegaan. U kunt dan wel gebruik maken van de overgangsregeling. 

Overgangsregeling

In 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een gecombineerde achternaam. Hiervoor gelden de volgende eisen: 

 • Uw oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016
 • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
 • U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.

Niet mogelijk:

 • De naam van uw kind geboren vóór 2016 aanpassen.
 • De naam van uw kind wijzigen in de naam van de andere ouder.

Kosten

De naamskeuze op grond van deze overgangsregeling voor het eerste kind kost € 75,00. Voor elk volgend kind zijn de kosten € 50,00.

Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.