Kind erkennen ná de geboorte

Algemeen

Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.

Hoe het werkt

U kunt uw kind na de geboorte op 2 momenten erkennen:

 1. Bij de geboorteaangifte.
 2. Na de geboorteaangifte.

Erkennen bij de geboorteaangifte

U doet binnen 3 dagen aangifte van de geboorte van uw kind. Op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag kunt u geen aangifte doen. Dit doet u bij de gemeente waar uw kind is geboren. U kunt uw kind dan meteen erkennen.

Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, hebt u schriftelijke toestemming van haar nodig om uw kind te erkennen.

Aangifte doen van de geboorte van uw kind kan ook online. Zie hiervoor de pagina 'Geboorteaangifte'.

Erkennen na de geboorteaangifte

 • Maak via bovenstaande groene knop 'Afspraak maken' een afspraak bij de gemeente Montferland.
 • U gaat samen met de moeder naar de gemeente om uw kind te erkennen. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Als het kind dat u wilt erkennen 12 jaar of ouder is, hebt u schriftelijke toestemming nodig van de moeder én het kind. Als u van beiden geen toestemming krijgt, kunt u de rechter vragen om toestemming. Dit kan alleen als u de biologische ouder bent van uw kind.
 • Als het kind dat u wilt erkennen 16 jaar of ouder is, gaat u samen naar de gemeente. De moeder hoeft hier niet bij te zijn.

Ouderlijk gezag aanvragen

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen via Rechtspraak.nl. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag dan ook het vermogen van uw kind beheren. U hoeft geen ouderlijk gezag aan te vragen als uw kind geboren is tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Wat u nodig hebt

Als het kind niet in de gemeente geboren is waar u de erkenning gaat regelen, neem dan een afschrift van de geboorteakte mee. 

Als de moeder meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder. 

Als de moeder niet meegaat naar de gemeente:

 • Uw geldige identiteitsbewijs;
 • Schriftelijke toestemming van de moeder;
 • Handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Extra nodig bij erkenning kind van 12 tot 16 jaar

 • Schriftelijke toestemming van het kind
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van het kind

Extra nodig bij erkenning kind door duomoeder

 • Verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)

Goed om te weten

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als:

 • U de biologische moeder bent;
 • U getrouwd bent met de moeder;
 • U een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder.

Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden.

Het erkennen van een kind is alleen mogelijk in het gemeentehuis in Didam.

Bij de erkenning van uw eerste kind kunt u bij de geboorteaangifte kiezen welke achternaam hij of zij krijgt: de naam van de moeder of van u. Als u wilt dat uw kind uw naam krijgt, moet de moeder meekomen naar de gemeente. Schriftelijke toestemming van de moeder is dan niet voldoende.

Als u niet kiest, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.