Klein onderhoud

Met behulp van klein onderhoud kan groot onderhoud zolang mogelijk worden uitgesteld. Klein onderhoud wordt ingepland aan de hand van inspecties en meldingen. Klein onderhoud aan verharding bestaat uit het repareren van gaten, verzakkingen (o.a. kolken) en het herstellen van putten, het wegnemen van boomwortelopdruk en het rechtzetten van palen e.d. Aan de hand van de inspectie op de wegen is een lijst met klein onderhoud gemaakt die door het jaar heen wordt uitgevoerd. Meldingen van bewoners worden zoveel mogelijk in de planning van klein onderhoud ingepast.

Het onderhoud aan de verharding wordt uitgevoerd om de wegen en voetpaden zo goed en zo lang mogelijk in een goede tot redelijk staat te houden zodat er veilig en met enige comfort over heen gereden of gelopen kan worden. De werkzaamheden worden  handmatig uitgevoerd en kunnen enige vertraging voor het verkeer tot gevolg hebben. Ook kan het zijn dat er wegen afgesloten moeten worden om de werkzaamheden goed en snel te kunnen uitvoeren. Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken. Omleidingen worden via pijlen aangegeven.

In het algemeen voert de gemeente het onderhoud uit.