Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Algemeen

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt.

Hoe het werkt

Via de landelijke centrale website, het digitale Omgevingsloket, vindt u alle informatie over de regels over de fysieke leefomgeving. U kunt in het Omgevingsloket bijvoorbeeld zien of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen voor de activiteit die u wilt uitvoeren. Het nieuwe Omgevingsloket kent drie onderdelen:

Vergunningencheck doen

Op de website van 'Omgevingsloket' kunt u checken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen van uw project.

Aanvragen van vergunningen

Op de website van 'Omgevingsloket' kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of een melding doen.

Regels op de kaart

Op de digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie in de gemeente Montferland, bijvoorbeeld in uw directe buurt.

Vooroverleg

Heeft u te maken met een complexe aanvraag of is het niet duidelijk of uw plan een kans van slagen heeft? Dan is het verstandig om voorafgaand aan een omgevingsvergunningaanvraag een vooroverleg in te dienen. Het vooroverleg dient u in via een formulier op onze website, het is geen gesprek. Een afspraak voor een oriƫnterend gesprek kunt u ook maken via onze website.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is de aanvrager verplicht aan te geven of participatie heeft plaatsgevonden en wat het resultaat hiervan is. Het uitvoeren van participatie is verplicht wanneer de activiteit niet past binnen de regels van het Omgevingsplan. Het doel van participatie is het vroegtijdig informeren en raadplegen van anderen. Het is namelijk belangrijk dat alle belangen vanaf het begin goed in beeld zijn.

Hoe lang het duurt

De hoofdregel is dat de reguliere procedure geldt. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning niet automatisch. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

In bijzondere gevallen geldt de uitgebreide procedure van 6 maanden. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Wat u nodig hebt

  • Aanvraagformulier (onderaan deze pagina);
  • Situatietekeningen (schaal 1:1000);
  • Een plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100);
  • Alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100);
  • Werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie;
  • Detailbeschrijving van het monument waaraan de werkzaamheden uitgevoerd worden.

Tips

Beschermde stads- en dorpgezichten

De bescherming van stads- en dorpgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wabo. In dit plan wordt rekening gehouden met de vastgestelde cultuurhistorische waarden van het gezicht. Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Houd er rekening mee dat u als eigenaar niet zomaar alles aan uw monument kunt veranderen.

Informatie over de aanschaf, restauratie en het behoud van rijksmonumenten vindt u in de Kennisbank van monumenten.nl.

Kijk voor meer informatie over het Prins Bernhard Cultuurfonds (voorwaarden, aanvraagprocedure e.d.). Voor subsidie- en/of financieringsmogelijkheden bij monumenten wordt verwezen naar de website van de rijksdienst  en naar de website van Monumenten.