Vooroverleg omgevingsvergunning

Algemeen

Heeft u te maken met een complex plan of is het niet duidelijk of uw plan een kans van slagen heeft? Dan is het verstandig om voorafgaand aan een omgevingsvergunningaanvraag een vooroverleg in te dienen. Het vooroverleg dient u in via onderstaande knop 'Vooroverleg starten', het is geen gesprek en het moet gaan om een concreet en uitgewerkt plan.

Hoe het werkt

U bent niet verplicht om een vooroverleg in te dienen. Toch kan het voor veel duidelijkheid zorgen. Zeker als u wilt weten of het zinvol is om een aanvraag in te dienen, voordat u grote kosten gaat maken.

Via bovenstaande knop 'Vooroverleg starten' vult u uw gegevens in. Op basis van de door u ingevulde en bijgevoegde gegevens zullen wij uw plan beoordelen. Op uw verzoek wordt gekeken of een omgevingsvergunning nodig is en/of het plan kans van slagen heeft. Het vooroverleg is eigenlijk een indicatie over de haalbaarheid van uw plan.

Het vooroverleg wordt afgerond door middel van een eindbrief waarin de uitkomsten van onze beoordeling zijn verwerkt. De uitkomst is geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. U en derden kunnen daaraan dus geen rechten ontlenen.

Wat u nodig hebt

Wij willen graag het één en ander voor u uitzoeken. Daarom zouden wij minimaal de volgende gegevens van u willen ontvangen:

Het gebruik wijzigen, het bouwen en/of verbouwen, wijzigen van een monument

 • Een situatietekening (schaal 1:1000), van de bestaande en nieuwe toestand;
 • De plattegronden (schaal 1:100), van de bestaande en nieuwe toestand;
 • De gevelaanzichten (schaal 1:100), van de bestaande en nieuwe toestand;
 • De Kleur en materiaal gegevens;
 • Foto’s van de plaats van het bouwwerk en de omgeving of omliggende bouwwerken;
 • Een toelichting op uw plan.

Het kappen

 • Minimaal een foto van de betreffende boom. Zorg dat op de foto(’s) duidelijk te zien is waarom u de boom wilt kappen;
 • Een situatieschets, waaruit blijkt om welke boom het gaat;
 • De stamdiameter van de boom;
 • Een omschrijving reden van kappen;
 • Een voorstel tot herplant van een vervangende boom;
 • Een toelichting op uw plan;
 • Een rapport van een deskundige waaruit de noodzaak tot kappen blijkt.

Een in- en uitrit

 • Een situatietekening (schaal 1:1000), van de bestaande en nieuwe toestand;
 • Een tekening (schaal 1:100), van de gewenste situatie;
 • Foto’s van de plaats van de in- en uitrit en de omgeving of omliggende bouwwerken;
 • Een toelichting op uw plan.

Mogelijk moet u ook nog aan participatie doen en een participatieverslag overleggen

Wat het kost

Voor ons oordeel of een omgevingsvergunning nodig is, worden geen leges in rekening gebracht. 

Dit is anders als u een indicatie wilt over de haalbaarheid van uw plan (ruimtelijke toets). Als het vooroverleg betrekking heeft op ‘het gebruik wijzigen’, ‘het bouwen’ en/of ‘het verbouwen’ betaalt u een starttarief van € 250,- plus een extra tarief (dit is 0,15% van de bouwkosten met een maximum van € 1.500,-). Het extra tarief wordt weer in mindering gebracht als u binnen 12 maanden na dit vooroverleg een aanvraag van een omgevingsvergunning indient. 

Als het vooroverleg betrekking heeft op een welstandtoets dan betaal u een starttarief van € 150,- plus een extra tarief (dit is 0,25% van de bouwkosten). Het extra tarief wordt weer in mindering gebracht als u binnen 12 maanden na dit vooroverleg een aanvraag van een omgevingsvergunning indient. 

Een volledig overzicht van de leges vindt u op de website van Overheid.