Gemeenteraad

Op deze pagina vindt u verwijzingen naar de informatie over de samenstelling van onze gemeenteraad, fractievolgers en de Politieke Avond Montferland (PAM). Wij maken voor het tonen van deze informatie gebruik van 'iBabs'.

Ook vindt u in de rechterkolom verwijzingen naar onze Rekenkamercommissie en de schriftelijke vragen.

Recente vergaderingen

Publicatiestukken van de raad van januari tot en met juni 2019, stukken Commissie Maatschappij & Organisatie en stukken Commissie Ruimte & Financiën vindt u op deze pagina.