Waterloket

In de gemeente Montferland liggen verschillende rioolstelsels. In een gemengd riool stromen afval- en regenwater samen in één buis naar de rioolwaterzuivering (rwzi). Afgekoppelde en (verbeterd) gescheiden systemen voeren afvalwater en regenwater in twee aparte buizen af. Het vuilwater gaat in dit geval naar de rioolwaterzuivering en het regenwater infiltreert in de bodem of wordt geloosd op oppervlaktewater. Bij de meeste rioolstelsels lopen de buizen een klein beetje schuin. Onder afschot noemen we dat. Dan stroomt het water namelijk vanzelf weg. Bij andere systemen duwt een pomp het afvalwater met kracht de buis in. Door die druk stroomt het water verder de buis in. Dit wordt vooral gebruikt als de afstanden tussen huizen groot zijn (drukriolering), wanneer het toilet of de wastafel in een souterrain of kelder staat omdat het water dan omhoog gepompt moet worden, of als het riool veel water over een grote afstand moet afvoeren (persleiding). Meer informatie over de riolering en handige tips en weetjes kunt u vinden op de website van Riool: