Parkeren in de blauwe zone

Algemeen

Wilt u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone), dan bent u verplicht een parkeerschijf te gebruiken. Vraag hier uw ontheffing aan als u langer wilt parkeren dan toegestaan.

Hoe het werkt

De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone, in de gemeente Montferland is de maximale parkeerduur gesteld op 2 uur.  De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren in het centrum tegen te gaan. Wilt u toch langer parkeren dan toegestaan? Dan hebt u een ontheffing van de gemeente nodig. Met de ontheffing kunt u langer parkeren in de zone. De gemeente kan bepalen dat in het blauwe zonegebied of delen daarvan, geen ontheffing mogelijk is.

Indienen

U dient jaarlijks aan het eind van het jaar de aanvraag tot ontheffing in bij de gemeente via de website van de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en verstrekt de ontheffing als uw aanvraag wordt goedgekeurd. Naast de bewonersontheffing kunt u in specifieke gevallen ook een ontheffing aanvragen voor een bedrijfsauto en voor (professionele) zorgverleners.

Om een ontheffing aan te vragen hebt u een kopie van het kentekenbewijs en rijbewijs nodig.

Wat het kost

Voor het aanvragen van een ontheffing worden per jaar legeskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen in 2024: € 36,15.

U kunt deze kosten direct bij de aanvraag voldoen.

De te betalen leges zijn voor de behandeling van de aanvraag. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen, bent u die leges verschuldigd. Check dus goed of u in aanmerking komt voor een parkeerontheffing voor de blauwe zone.

Goed om te weten

U kunt alleen een ontheffing krijgen om in het blauwe zonegebied langer te kunnen parkeren als u in het gebied woont, een bedrijf hebt of een bewoner in dat gebied verzorgt.

Wanneer uw voertuig/kenteken wijzigt, dan dient u een nieuwe vergunning aan te vragen.

Voor een bewonersontheffing geldt: 

 • U staat ingeschreven bij de gemeente op een adres in het blauwe zonegebied;
 • U beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein of u kunt deze parkeergelegenheid niet bemachtigen.
  Toelichting: De cursieve toevoeging aan het einde van de zin beoogt dat de (te huren) parkeercapaciteit in de eigen wooncomplexen beter wordt benut.
 • Een ontheffing wordt verleend op kenteken: de auto moet daarom op uw naam geregistreerd staan;
 • Bij een leaseauto is een verklaring van uw werkgever of een leasecontract noodzakelijk;
 • Zijn meerdere personen met een eigen auto op dat adres geregistreerd, dan mag slechts één ontheffing worden aangevraagd.

Voor een bedrijfsontheffing geldt:

Bedrijven in de blauwe zone, die in bezit zijn van een bedrijfsauto (kenteken B of V) en die geen eigen parkeergelegenheid bezitten zoals een carport, oprit of garage.

 • Een ontheffing wordt verleend op kenteken: de bedrijfsauto moet daarom op uw naam geregistreerd staan;
 • Bij een leaseauto is een overlegging van een leasecontract noodzakelijk;
 • Zijn meerdere bedrijfsauto’s, dan mag slechts één ontheffing worden aangevraagd.

Voor een functionele ontheffing geldt:

 • Voor professionele hulpverleners die voor de uitoefening van hun functie een voertuig in de blauwe zone van de gemeente nodig hebben.
 • Voor verzorgers, die dienen te beschikken over een verklaring van de huisarts waaruit blijkt dat de verzorging van een bewoner in de parkeerschijfzone noodzakelijk is.