Rekenkamer

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid, met als doel de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak.

Het gaat dan om vragen als: worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? Wordt er op een efficiƫnte manier gewerkt en volgens de geldende juridische kaders? Met haar onderzoek wil de rekenkamer de rol van de gemeenteraad versterken, het gemeentelijk handelen verbeteren en uiteindelijk de publieke verantwoording vergroten.

Onafhankelijkheid en samenstelling

De gemeenteraad stelt de rekenkamer in en benoemt de leden. De rekenkamer bepaalt zelf, dus onafhankelijk, welke onderwerpen zij selecteert voor onderzoek. De raad kan wel een verzoek doen om een onderwerp te onderzoeken.

De rekenkamer van de gemeente Montferland bestaat twee leden. De twee (externe) leden onder wie de voorzitter zijn van buiten de gemeenteraad benoemd. Daarnaast is er een klankbordgroep voor de rekenkamer. De klankbordgroep bestaat uit twee raadsleden. 

Leden en hun nevenfuncties

Leden van de rekenkamer 

 • de heer A. (Arend) Kloosterman, extern lid, voorzitter
  • Voorzitter rekenkamer Bronckhorst;
  • Lid van een aantal rekenkamers;
  • Voorzitter district oost Humanitas;
  • Voorzitter Stichting Jongerenopvang Doetinchem;
  • Buurtbemiddelaar gemeente Doetinchem.
 • mevrouw drs. S. (Silvi) Joosten, extern lid, plaatsvervangend voorzitter
  • Onderzoeker, adviseur en coach bij Joosten Interim;
  • Eigenaar webshop;
  • Lid van een aantal rekenkamers;
  • Voorzitter van de geschillencommissie Brabant Zuid-Oost.

Leden van de klankbordgroep

 • mevrouw M.D.W. (Merel) Balduk
  • Raadslid CDA.
 • mevrouw H.J.G. (Dini) Burgers
  • Raadslid PvdA.

De rekenkamer wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Werkwijze rekenkamer

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Montferland 2020.

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Montferland 2024.

De rekenkamer leeft het privacy- en beveiligingsbeleid van de gemeente Montferland na, zoals verwoord in de Privacyverklaring gemeente Montferland: