Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie, met als doel de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn controlerende taak door onderzoek te doen naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid.

Het gaat dan om vragen als: worden de doelen die de gemeente heeft gesteld wel gehaald? Wordt er op een efficiënte manier gewerkt en volgens de geldende juridische kaders? Met haar onderzoek wil de rekenkamercommissie de rol van de gemeenteraad versterken, het gemeentelijk handelen verbeteren en uiteindelijk de publieke verantwoording vergroten.

Onafhankelijkheid en samenstelling

De gemeenteraad stelt de rekenkamercommissie in en benoemt de leden. De commissie bepaalt zelf, dus onafhankelijk, welke onderwerpen zij selecteert voor onderzoek. De raad kan wel een verzoek doen om een onderwerp te onderzoeken.

De rekenkamercommissie van de gemeente Montferland bestaat sinds 1 januari 2019 uit vijf leden. Drie (externe) leden onder wie de voorzitter zijn van buiten de gemeenteraad benoemd en twee (interne) leden zijn vanuit de raad aangewezen. Dit is het zogenaamde gemengde model.

Leden en hun nevenfuncties

Externe leden

 • de heer W. (William) van Deursen BLS MPM MBM, extern lid, voorzitter
  • Voorzitterschap van o.a. rekenkamercommissie Schiedam – Vlaardingen;
  • Voorzitterschap rekenkamercommissie Berkelland;
  • Coach / secretaris ondernemersraad;
  • Voorzitter Raad van Commissarissen.
 • mevrouw drs. S. (Silvi) Joosten, extern lid, plaatsvervangend voorzitter
  • Extern lid van de rekenkamercommissie Rheden;
  • Executive coach & mediator / procesleider sociaal domein;
  • Lid rekenkamercommissie Bergen (L);
  • Eigenaar webshop mooipresenteren.nl;
  • Voorzitter van de geschillencommissie Brabant Zuid-Oost.
 • de heer A. (Arend) Kloosterman, extern lid
  • Voorzitter rekenkamercommissie Oude IJsselstreek;
  • Voorzitter rekenkamercommissie Bronckhorst;
  • Lid rekenkamercommissie Doetinchem;
  • Voorzitter afdeling Achterhoek West Humanitas;
  • Voorzitter Stichting Jongerenopvang Doetinchem;
  • Buurtbemiddelaar gemeente Doetinchem;
  • Adviseur SESAM Academie.

Interne leden

 • mevrouw M.D.W. (Merel) Balduk
  • Raadslid CDA
 • mevrouw H.J.G. (Dini) Burgers
  • Raadslid PvdA

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Werkwijze Rekenkamercommissie

Onderzoeksprotocol rekenkamercommissie Montferland 2020

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Montferland 2019

De rekenkamercommissie leeft het privacy- en beveiligingsbeleid van de gemeente Montferland na, zoals verwoord in de Privacyverklaring gemeente Montferland:

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de rekenkamercommissie of hebt u als inwoner van de gemeente een voorstel voor een onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamercommissie via rekenkamercommissie@montferland.info of via t. (0316) 291 378.

De rekenkamercommissie hecht groot belang aan een zorgvuldige werkwijze. Als u echter niet tevreden bent over ons handelen, dan kunt u hierover een klacht indienen.