Speelplaatsen

Gemeente Montferland wil haar inwoners een aantrekkelijke woonomgeving bieden, met voldoende ruimte om veilig te kunnen spelen en bewegen. Voor jong en oud!

Hiervoor is een plan opgesteld ‘Spelen in Montferland’ dat een bijdrage kan leveren in het welbevinden van inwoners en de sociale structuur van een wijk. Speelterreintjes zijn locaties waar jong en oud samenkomen. Kinderen kunnen er spelen en ouders kunnen een praatje met elkaar maken op een bankje. Daarin ligt de kernwaarde van speelplekken: ontmoeten, spelen en bewegen. Speelterreintjes zijn kostbaar in aanleg en onderhoud. Het plan geeft kaders voor de inrichting, beheer en het gebruik daarvan. 

Onderhoud

Volgens het WAS is de eigenaar/huurder van de grond onder het toestel verantwoordelijk voor de veiligheid. De gemeente is aansprakelijk voor de veiligheid, beheer en onderhoud van speelterreintjes in de openbare ruimte.

In Montferland worden circa vier keer per jaar alle locaties geïnspecteerd. Klein onderhoud aan de speeltoestellen wordt direct uitgevoerd. De jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd door een extern bedrijf. De registratie van de inspectie en het uitgevoerde kleine onderhoud wordt in het gemeentelijke beheersysteem verwerkt. Gegevens uit het digitale systeem in combinatie met de inspectiegegevens bieden informatie over vervanging van toestellen (en locaties).