Studietoeslag

Algemeen

Kunt u naast uw school of studie niet bijverdienen en komt dit door een medische beperking? Misschien kunt u dan Studietoeslag krijgen. De Studietoeslag is een maandelijkse inkomensaanvulling naast de studiefinanciering (WTF) of tegemoetkoming scholieren (WTOS) die u al krijgt.

Voorwaarden Studietoeslag

 • U woont in de gemeente Montferland
 • U ontvangt geen uitkering op grond van de WAJONG
 • U hebt een structurele medische beperking waardoor u niet kunt bijverdienen naast uw school of studie
 • De beperking zal langer dan 6 maanden aanwezig zijn (bijvoorbeeld het herstel van een botbreuk of een kortdurende opname is het ziekenhuis is geen structurele beperking)
 • U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de studietoeslag aan via de knop 'aanvragen'.

Bedragen

De Studietoeslag krijgt u per maand. De hoogte is afhankelijk van uw leeftijd. Het bedrag dat voor u geldt, vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat u nodig hebt

Voor het beoordelen van de aanvraag hebben wij informatie nodig. Wij vragen u in ieder geval een kopie of download van de volgende informatie als bijlage mee te sturen:

 • Uw geldige identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument;
 • Toekenningsbeschikking van de DUO van uw studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren en een recent bewijsstuk waaruit blijkt dat u deze nog steeds ontvangt;
 • Optioneel: een deskundigenverklaring waarin staat waarom u niet kunt werken naast uw school of studie;
 • Als u een stagevergoeding ontvangt, dan stuurt u een bewijsstuk mee waaruit blijkt wat de hoogte is van de stagevergoeding (stagecontract);
 • Bankafschrift of kopie bankpas van de rekening waarop u de toeslag wilt ontvangen. Het rekeningnummer en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn.

Goed om te weten

 • Een onafhankelijk medisch onderzoek en advies is onderdeel van de aanvraag. In een enkel geval is dit niet nodig. Een medisch onderzoek kan achterwege blijven als voldoende duidelijk is dat u vanwege uw beperking niet kunt bijverdienen naast uw school of studie;
 • De beoordeling van uw recht op Studietoeslag kan tot 8 weken duren. Deze termijn kan worden verlengd met de periode tussen de aanvraag voor en het afgeven van het medisch advies;
 • De inkomsten uit stagevergoeding worden vrijgelaten tot € 180,00. Wat u meer krijgt, wordt in mindering gebracht op de Studietoeslag;
 • Als de Studietoeslag wordt toegekend, dan krijgt u deze zolang u aan de voorwaarden voldoet;
 • Als u nog niet 21 jaar oud bent, dan wordt het bedrag jaarlijks automatisch aangepast met ingang van de maand dat u jarig bent.

Wijzigingen

Het kan gebeuren dat uw situatie verandert in de periode dat u Studietoeslag ontvangt. Geef deze wijziging zo snel mogelijk door. In ieder geval binnen 5 werkdagen. Voorbeelden van wijzigingen zijn:

 • U stopt met uw school of studie en hebt geen recht meer op een tegemoetkoming in de schoolkosten of studiefinanciering;
 • U start of stopt met een stage;
 • U gaat meer of minder stagevergoeding ontvangen;
 • U gaat werken of ondernemen. Dit geldt ook voor tijdelijk vakantiewerk.