Terugvordering

Wanneer u ten onrechte uitkering heeft ontvangen, moet u de uitkering terugbetalen aan de gemeente. Dit noemen we terugvordering.

Wanneer vorderen wij terug?

Als u een uitkering heeft ontvangen waar u geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat achteraf blijkt dat u toch recht heeft op een WW uitkering, een Ziektewet uitkering of doorbetaling van loon. Het kan ook zijn dat uw uitkering te laat is beĆ«indigd, bijvoorbeeld omdat die al was overgemaakt naar uw bankrekening terwijl u net had doorgegeven dat u werk had gevonden. Ook wanneer er sprake is van misbruik wordt natuurlijk het gedeelte van de uitkering waar u geen recht op had teruggevorderd. 

Probeert u altijd veranderingen over in uw situatie op tijd aan de gemeente door te geven. Zo voorkomt u terugvordering. U kunt uw wijzigingen makkelijk en snel digitaal doorgeven via de website rechts op deze pagina.

Wat gebeurt er als u ons niet op tijd informeert?

  • De gemeente vordert de te veel verstrekte uitkering van u terug;
  • Afhankelijk van de hoogte van het terug te vorderen bedrag volgt aangifte bij justitie;
  • De gemeente vordert de uitkering bruto van u terug. Dat wil zeggen: niet alleen het nettobedrag dat u ontvangen heeft, maar ook de premies (loonbelasting, volksverzekeringen, zorgverzekeraar) die de gemeente daarover betaald heeft. U moet dus een fors hoger bedrag terugbetalen dan u heeft ontvangen;
  • U ontvangt een boete wegens het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen. De boete is  in principe even hoog als het fraudebedrag;
  • Bij herhaling binnen 5 jaar (of 10 jaar bij een gevangenisstraf) bedraagt de boete 150% van het gefraudeerde bedrag. De gemeente verrekent de boete met de daaropvolgende drie maanden uitkering (als u die nog ontvangt). Het resterende bedrag wordt teruggevorderd.

Hoe vorderen wij terug?

De gemeente heeft de volgende mogelijkheden om de te veel betaalde uitkering terug te vorderen:

  • Directe verrekening met uw uitkering;
  • Directe verrekening met de uitkering die u ontvangt van een andere uitkeringsinstantie;
  • Beslaglegging op uw inkomen uit werk of op uw vermogen.

Hoeveel vorderen wij terug?

De gemeente bepaalt wanneer en hoeveel u moet terugbetalen. Meestal doen wij dit via een verrekening, zoals hiervoor beschreven. In ernstige gevallen, bijvoorbeeld bij een herhaling van misbruik, kan het zelfs inhouden dat u drie maanden geen uitkering ontvangt. Bij misbruik of niet (tijdig) voldoen aan de inlichtingenplicht volgt naast de terugvordering ook een boete van 100% (150% bij herhaling) van het fraudebedrag.