Uitrit of inrit aanleggen

Algemeen

Hoe het werkt

In veel gevallen is het aanleggen van een uit- of inrit vergunningvrij. Hiervan is sprake indien aan alle onderstaande criteria wordt voldaan:

  • De groenvoorziening van de gemeente wordt niet geschaad;
  • Er gaan geen parkeerplaatsen verloren;
  • Er ontstaat geen voor het wegverkeer gevaarlijke of hinderlijke situatie;
  • De uitweg wordt meer dan 5 meter vanaf de hoek van een kruispunt aangelegd;
  • De uitweg wordt haaks op de weg aangelegd.

U kunt dit eenvoudig checken door een vergunningscheck te doen. Dat doet u door op bovenstaande knop 'Vergunningscheck doen/vergunning aanvragen' te klikken. 

Indien niet aan alle criteria wordt voldaan, dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Dat doet u ook door op bovenstaande knop te klikken.

Wat u nodig hebt

Een foto van de bestaande situatie en een schets van de gewenste situatie.