Verkeersborden

Verkeersborden informeren wegebruikers, bevorderen de veiligheid op de weg en zorgt voor een vlotte doorstroming van verkeer. Net als in veel gemeenten staan ook in de gemeente Montferland veel borden. De ambitie is om minder borden in het straatbeeld te hebben. De gemeente Montferland streeft een duurzaam veilig ingericht wegennet na en streeft ook naar een werkwijze gebaseerd op de principes van “Shared Space” en Natuurlijk sturen. De openbare ruimte vormt het hart van de samenleving: een gebied om in te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen of te ontspannen. Het streven bij de inrichting van de openbare ruimte is om hierbij te komen tot een balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies.

Verkeersbord 1

Sanering

De ambitie van de gemeente Montferland is om minder borden in het straatbeeld te hebben. In de loop van de jaren is een veelvoud aan verkeersborden ontstaan. Het gevolg is dat er zoveel borden staan dat de belangrijkste niet meer opvallen en er onduidelijke situaties zijn ontstaan voor de weggebruiker. Door middel van een sanering van verkeersborden wil de gemeente tot een minimum aan borden komen, waarbij gegarandeerd is dat de verkeersdeelnemers aan de inrichting van de weg kunnen herkennen wat er van ze verlangd wordt. Onnodige borden worden gesaneerd en foutieve borden worden aangepast.

Het doel van de verkeersbordensanering is:

  • Het vergroten van de verkeersveiligheid;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte;
  • Het tegengaan van horizonvervuiling;
  • Het jaarlijks besparen op onderhoudskosten.

Om te bepalen welke borden nodig en overbodig zijn is een overweging van elke verkeerssituatie van belang.