Verkiezingen

Nederland is een democratie. Daarom kiest u volksvertegenwoordigers. Zij controleren de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van het land, de provincie of de gemeente.

Tijdens algemene verkiezingen kiest u:

  • De leden van de gemeenteraad (Gemeenteraadsverkiezingen), of
  • de leden van de Provinciale Staten (Provinciale Statenverkiezingen), of
  • de leden van de algemeen besturen van de waterschappen in Nederland die sinds 2015 tegelijkertijd met de leden van de Provinciale Staten worden gekozen, of
  • de leden van de Tweede Kamer (Tweede Kamerverkiezingen), of
  • de leden van het Europees Parlement (Europees Parlementsverkiezingen).

U heeft een stempas en identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Daarnaast gelden een aantal voorwaarden. Deze leest u via de site van kiesraad