Visuele inspectie van de wegen

Alle verhardingen, in beheer en onderhoud van de gemeente Montferland, worden geïnspecteerd op gebreken. Alle rijwegen, trottoirs, voetpaden, fietspaden, parkeerplaatsen en pleinen en zowel asfaltverharding als de elementenverharding (klinkers, tegels, natuursteen e.d.) worden geïnspecteerd.

Geïnspecteerd wordt op vlakheid, gaten, scheuren, rafeling en kleine gebreken. De inspectie vindt ieder jaar plaats. Met de inspectie houden we de onderhoudsontwikkeling van de verharding goed bij en kunnen we tijdig onderhoud uitvoeren dat voldoet aan het gewenste niveau.

De inspecties binnen de bebouwde kom wordt veelal lopend uitgevoerd, buiten de bebouwde kom merendeel vanuit de auto.

De inspecties worden uitgevoerd om:

  • Het onderhoud aan de asfaltwegen voor het komende jaar te bepalen;
  • Het onderhoud aan de elementenverharding voor het komende jaar te bepalen;
  • Het klein onderhoud voor het komende jaar in beeld te hebben:
  • Om een meerjarenplanning te maken om zo inzicht te hebben wat er komende vijf jaar moet gebeuren en of dit past binnen onze financiële middelen.