Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad is het hoogste bestuur van onze gemeente. De gemeenteraad van Montferland bestaat uit 25 raadsleden. Deze raadsleden worden één keer in de vier jaar gekozen.

Taken van de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken:

  • De inwoners van Montferland vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners van Montferland.
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De gemeenteraad besluit bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan wordt besteed. Ook besluit de gemeenteraad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

Meer weten?

Wat doet een raadslid?